Tavoitteet joustavassa pienryhmätoiminnassa

- taataan yksilöllinen oppiminen ja ohjaus sekä psykososiaalinen tuki
- oppilaan oman oppimisen haltuunotto ja elämän hallinta
- oppilaan oppimisen helpottaminen sekä varmistaminen vaikeissa asioissa
- tehostettu ja erityinen tuki limittyy joustavasti yleisopetukseen
- luokan oppimistilanteen rauhoittaminen, oppilaan oman rauhattomuuden helpottaminen
- turvallisen oppimisympäristön varmistaminen

Liitetiedostot