Räätälöity kouluviikko yksilöllisen tarpeen mukaan

Tarvittaessa oppilaalle voidaan tehdä henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jossa koulunkäyntiä tuetaan työssäoppimisen avulla. Tätä varten valmistellaan päätös erityisistä opetusjärjestelyistä (Pl 17) yhteistyössä oppilaan, huoltajien, luokanvalvojan ja erityisopettajan kanssa.
Rehtori tekee viranhaltijapäätöksen järjestelyistä.

2.1.Työkoulu
- osa kouluviikkoa 1 - 2 koulupäivää/viikko iisalmelaisilla työpaikoilla työssäoppimassa
- oppimisen suunnittelu yhdessä työnantajan kanssa, oppiaineiden tavoitteet soveltuvin osin käytännön kautta

Työpaikkaopiskelujaksolla oppilas osallistuu ohjatusti työpaikan tehtäviin, oppii työelämän pelisääntöjä, saa kokemusta eri aloilta ja samalla suorittaa itsenäisiä opiskelutehtäviä työpaikkaansa ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa liittyen. Jakson päätteeksi opettaja ja ohjaaja työpaikalta käyvät yhteisen arviointikeskustelun ja oppilas saa työtodistuksen.

2.2. Kotikoulu
- oppimisen mahdollistaminen ja tukeminen kotona, silloin kun oppilaalla koulunkäynnin esteenä psyykkinen tai fyysisen sairaus
- ohjeet oman luokan aineenopettajilta luokanvalvojan/erityisopettajan kautta kotiin
- kotikäynnit suunnitellusti luokanvalvoja/erityisopettaja/aineenopettaja

2.3. Lyhennetty koulupäivä
- oppilaan koulupäivät suunnitellaan psyykkisen tai fyysisen jaksamisen mukaan ja hänelle tehdään yksilöllinen lukujärjestys

Liitetiedostot