Eriyttäminen oppiaineessa

- oppilaalle, jolla on vaikeuksia oppimisessa
- lahjakkaille oppilaille
- oppisisältöjen suunnittelu yhteistyössä aineenopettajien kanssa, eteneminen oman luokan tahtiin rinnakkaisopetuksessa
- tarvittaessa yksilölliset kokeet, mahdollisuus suulliseen kokeeseen
- muutoin samat kokeet kuin muulla luokan kanssa
- tietokonepohjainen opiskelu tärkeä tukimuoto
- kuntouttavan psykososiaalisen tuen suunnittelu yhteistyössä huoltajien luokanvalvojan, koulukuraattorin, koulupsykologin sekä muiden tukipalvelujen  kanssa

Liitetiedostot