Juhani Ahon koulun erityisopetus on oppilaan tarpeet huomioivaa, monipuolista ja joustavaa pienryhmäopetusta oppilaille, joilla on vaikeuksia oppimisessa.

Opetus tapahtuu yksilö,- pienryhmä- ja samanaikaisopetuksena. Erityisopetuksen tarpeesta neuvotellaan yhdessä oppilaan, aineenopettajan ja vanhempien kanssa.

Erityisopettajien yhteystiedot:

Katja Danschu                 040 670 6854 (8. lk)

Suvi Eestilä                       040 830 2697 (9. lk)

Sakari Määttänen           040 830 2675 (7. lk)

Outi Rissanen                  040 830 2738 (7.-9. lk:t pienluokka)