Linkki Hernejärven koulun kotisivulleHernejärven koulu

Parkinlahdentie 15, 74140 IISALMI
Koulun rehtori: Juha Komulainen,
puh. 040-830 2740
keittiöpuh. 040-830 2741
Sähköposti:  juha.komulainen@iisalmi.fi
   Koulun
  toiminta-ajatus:
 Koulun
 painopistealueet:

 Koulussamme oppilasta
 kasvatetaan ja
 opetetaan
     -yksilöllisyyden
      huomioivassa
     -yhteistyökykyisessä
     -itsetuntoa
      kohottavassa
     -motivoivassa
     -haasteellisessa
     -vastuuta
      tarjoavassa
     -viihtyisässä
      oppimisympäristössä.

 - positiivisen ilmapiirin
   vahvistaminen
 - positiivisten
   elämänarvojen
   sisäistäminen
 - työn mielekkyyden
   ylläpitäminen ja
   edistäminen
 - oppilaskohtaisten
   lahjakkuuksien
   tukeminen
 - työpajaviikkojen
   järjestäminen
TERVETULOA HERNEJÄRVEN KOULUUN
  • Meidän koulussa saa kivoja kavereita.
  • Meidän koulu on kiva, kun täällä on paljon tilaa liikkua.
  • Meillä on paljon majapaikkoja.
  • Koulussa toimii hyvin yhteispeli.
  • Täällä on makoisat ruuat.
  • Meidän koulu on pieni ja me ollaan kavereita keskenämme.
  • Hernejärven koulu on iloinen ja täällä jaksaa opiskella huonoinakin hetkinä.

TOIVOO HERNIKSEN OPPILAAT