VANHEMPAINYHDISTYS AKTIIVARIT RY

Vanhempainyhdistys Aktiivarit ry toimii Edvin Laineen koulun yhteydessä. Sen tarkoituksena on edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa ja luoda hyvä oppimis- ja kasvuympäristö. Yhdistys järjestää erilaisia tilaisuuksia niin lapsille kuin heidän vanhemmilleen, tekee esityksiä ja aloitteita uudistusten aikaansaamiseksi, toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa sekä tukee toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa.

Vapaaehtoisen jäsenmaksun avulla voit tukea Vanhempainyhdistys Aktiivarit ry:n toimintaa ja edesauttaa oppilaiden ja koulun välistä yhteistyötä.

Tilinumero: 

FI47 5068 0640 1818 87

Saaja: Vanhempainyhdistys Aktiivarit ry

Viesti: Jäsenmaksu 2014-2015 

 

Hallituksen jäsenet 2014-2015

Tytti Oinonen (pj)
Paula Zacharov (siht)
Minna Taipale
Petteri Kettunen
Seija Penttinen
Päivi Ålander-Kaurala
Johanna Loimalahti
Hanna Koskinen
Sari Kouvalainen
Anni Komulainen