Edvin Laineen koulussa toimii aktiivinen oppilaskunta johon kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Heidän keskuudestaan valitaan virallisin vaalein joka vuodelle 10 hallituksen jäsentä. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu ohjaavan opettajan Anna-Maija Mansikkalan johdolla kerran viikossa. Kokouksissa käsitellään erilaisia oppilaiden esityksestä tuotuja asioita joista välitetään sitten tietoa opettajankokoukselle ja rehtorille. Oppilaskunta kehittää koulun viihtyvyyttä ja järjestää erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia lasten omien toiveiden mukaan. Perinteisesti oppilaskunta on järjestänyt pikkujoulut, taphtumat ystävänpäivänä, vappuna ja kuudesluokkalaisten läksijäispäivänä. Oppilaskunnan myyjäisillä ym. hankkimilla varoilla on tehty retkiä ja hankittu välituntivälineitä.