Edvin Laineen koulun oppilashuoltoryhmän ensisijaisena tehtävänä on yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen. Keskeistä ovat sellaiset keinot, jotka tukevat osallisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta ja tunneilmastoa. Lisäksi tärkeää ovat keinot, jotka pyrkivät ennaltaehkäisemään ongelmia, kuten kiusaamista. Toimenpiteet kohdistuvat usein luokkiin tai muihin ryhmiin. Tärkeä yhteisöllisen oppilashuollon tehtävä on myönteisen ryhmädynamiikan tukeminen hyvän luokkahengen edistämiseksi ja varhainen puuttuminen ryhmän toiminnan kielteisiin piirteisiin.

 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeää on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilaan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on kasvatustyön tukeminen. Työ perustuu yhteistyöhön opettajien ja vanhempien kanssa.                 

Kuraattori Elisa Repo koululla tiistaisin. Muina aikoina sovittaessa. puh. 040 350 3586

 

Koulupsykologi

Koulupsykologin työ perustuu opettajien ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tavoitteena on edistää suotuisaa oppimista ja kehitystä, sekä selvittää niitä esteitä, joita eri syistä tulee oppilaan koulunkäynnin onnistumisen tielle. Koulupsykologin työ on luottamuksellista.

Koulupsykologi  Satu Tossavainen gsm 040 712 6731

 

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri

Kouluterveydenhoitaja Irene Kononow gsm 0400 144510 on tavattavissa Luma -keskuksella maanantaisin ja tiistaisin klo 8 – 14.

Koululääkäri kuukauden ensimmäisenä maanantaina.