IMG_1327.JPG IMG_0051.JPG 

Edvin Laineen koulu on yksi Iisalmen kaupungin 11 peruskoulusta. Se sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa ”Kirkonmäen kampusalueella”, jonka muodostavat kauniin Kirkkopuiston ympärille Juhani Ahon koulu, Iisalmen Lyseo ja Lumakeskus Majakka. Koulun keskeistä sijaintia pyritään hyödyntämään toiminnassa mahdollisimman monipuolisesti. Lukuvuonna 2018-2019 Edvin Laineen koulussa on  260 oppilasta, jotka opiskelevat yhdeksässä yleisopetuksen ryhmässä ja seitsemässä erityisopetuksen pienryhmässä. Päätoimisia opettajia on 18 sekä koulunkäynninohjaajia 22.  Koulussa toimivat Iisalmen musiikkiluokat 3.-6. luokilla. Montessori -opetukseen on mahdollisuus 1.- 2. luokilla. Koulumme tarjoaa myös monipuolista erityisopetusta.  Koulussamme kehittämisen kohteena ovat toiminnalliset oppimisympäristöt, joissa huomioidaan lasten erilaiset oppimisedellytykset ja luontainen toiminnallisuus. Haluamme korostaa oppimista tekemisen ja kokemisen kautta. Tavoitteena on luoda esteettisesti kaunis oppimisympäristö, jonka laadukkaat ja kestävät välineet innostavat oppimiseen.

 

Edvin Laine school is located in the central Iisalmi. There are church, Iisalmi kultturikeskus, Juhani Aho school and a upper secondary school. Edvin Laine school premises are historical, architectural examples of wood construction and functionalism. There are 260 pupils in Edvin Laine school in semester 2018-2019. They study in nine mainstream education groups and in seven special needs education small groups. We have 18 full time teachers and 20 special needs assistants and two school assistants. There are also music classes in the grades 3.-6. The montessory pedagogy is given in the first and second grade. Edvin Laine school offers also versatile special needs education and several teachers are specialized in their own subjects. In the Edvin Laine school we improve constantly functional learning environments, in wich we take in consider children´s different kinds of learning potentials and natural wish for learning by doing. Children are concerned as individuals.
Edvin Laineen koulu
Savonkatu 8
74100 IISALMI

rehtori
Minna Taipale
040 588 9067


koulusihteeri
Sanna Huttunen
040 830 2662