Valtakunnallinen suuri opetussuunnitelmauudistus on saatu päätökseen ja koulutuslautakunta on kokouksessaan 21.6.2016 hyväksynyt Iisalmen kaupungin opetussuunnitelmat esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen osalta.

Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8. 2016 alkaen esiopetuksessa ja perusopetuksen luokilla 1 - 6. Muut luokka-asteen siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan seuraavasti:
- 7. vuosiluokka 1.8.2017
- 8. vuosiluokka 1.8.2018
- 9. vuosiluokka 1.8.2019.

Lukiokoulutuksessa uusi opetussuunnitelma tulee voimaan asteittain 1.8.2016 lukien yhdessä uusien tuntijakojen kanssa.

Iisalmen aikuislukiolle ei ole laadittu uutta opetussuunnitelmaa, sillä aikuislukioon ei oteta enää uusia opiskelijoita (koulutuslautakunta 16.6.2015 § 46). Iisalmen lyseon uusi opetussuunnitelma on laadittu
sekä nuorten että aikuisten lukiokoulutusta varten. Näin koululla säilyy todistuksenanto-oikeus aikuisten lukio-opinnoista.