Perusopetuksen oppilashuolto

Koulun käytettävissä olevia palveluita ovat kouluterveydenhuolto- sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto.

Verkkoasiointi

Kouluterveydenhuollon verkkoasiointi

Sähköisen asioinnin kautta voi tietoturvallisesti varata aikoja, laittaa viestejä tai täyttää verkkolomakkeita.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Koulupsykologi

Koulupsykologi toimii esi-ja peruskouluissa sekä toisella asteella.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7126977

Kouluterveydenhuollon puhelut

Voit ottaa kouluterveydenhoitajaan puhelimitse arkisin.

Lisää tietoa
Puh. 01 72724270

Kuraattori

Kuraattori toimii alueen esi-ja peruskouluissa

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0540037

Vastaava kuraattori

Kuraattori toimii esi-ja peruskouluissa

Lisää tietoa
Puh. +358 40 3503586

Linkit

Kouluterveydenhuollon verkkosivut

Kouluterveydenhuollon verkkosivuilta löydät terveydenhoitajien yhteystiedot, ohjeita asiointiin ja linkkejä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Liittyvät palvelut

Perusopetus

Iisalmessa perusopetusta annetaan 11 koulussa.

Katso tiedot

Joustava perusopetus (JOPO)

Iisalmen kaupungin JOPO -ryhmät toimivat Juhani Ahon koulun vuosiluokilla 8 ja 9.

Katso tiedot

Painotettu opetus

Iisalmessa painotettua musiikin opetusta tarjotaan Edvin Laineen koulussa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut