Ylioppilaskirjoitusten ajantasaiset ohjeet löydät lukuvuosikalenterista sekä ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta www.ylioppilastutkinto.fi.

 

Oikaisuvaatimus

Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen, jolla koesuoritus on arvosteltu, saa vaatia lautakunnalta oikaisua (L 502/2019, 22 §). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Tarvittaessa myös asiamies, jolle kokelas on antanut valtakirjan, voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Valtakirja tai sen jäljennös on tällöin liitettävä oikaisuvaatimukseen (L 434/2003, 12 §). Kokelas, huoltaja tai asiamies tekee hakemuksen suoraan lautakunnan verkkopalvelussa tai toimittaa hakemuksen postitse tai muulla turvallisella tavalla lautakuntaan. Hakemusta ei toimiteta lukion kautta. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava lautakuntaan 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, kun kokelaalla (ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalla) on ollut tilaisuus saada tieto arvostelun tuloksesta ja nähdä arvosteltu koesuorituksensa. Maksu oikaisuvaatimuksesta/aine on 50 euroa. Maksu maksetaan hakemuksen jättämisen yhteydessä. 

Oikaisuvaatimus on kohdennettava ja perusteltava. Lisätietoja oikaisuvaatimuksen tekemisestä on lautakunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/oikaisuvaatimus.  

Jos oikaisuvaatimus johtaa arvosanan korotukseen ja kokelas on jo saanut todistuksen, lautakunta lähettää lukioon kokelaan uuden todistuksen ja ohjeet vanhan todistuksen hävittämisestä. Vanhaa todistusta ei tarvitse lähettää lautakuntaan.