Kevään 2019 uudet ylioppilaat:

Aulakoski Henrik
Balk Riina
Cederberg Venla
Eestilä Otso
Ellola Joona
Eloranta Kati
Eskelinen Jerry
Hakkarainen Vilhelm
Holopainen Jenna
Huhtala Juhani
Hukkanen Aleksi
Huusko Aliisa
Hynynen Joni
Hynynen Liinu
Hynynen Noora
Hynynen Petteri
Hyvärinen Ella
Juutinen Mette
Jääskeläinen Jani
Kaarakainen Reetta
Kainulainen Atte
Kananen Katriina
Kelavuori Jesse
Kettunen Eveliina
Kokkonen Joonas
Kokkonen Veera
Komulainen Saku
Korhonen Anni
Korhonen Henna
Korolainen Katri
Kröger Milla
Kuosmanen Pinja
Kurkela Kaisla
Kurkinen Jesse
Kyllönen Riku
Kärkkäinen Venny
Laajalahti Henna
Laitinen Ville
Lappalainen Herkko
Lappalainen Mila
Lappalainen Miska
Lappalainen Noora
Lappeteläinen Iivari
Lappeteläinen Valtteri
Laurila Rasmus
Leskinen Ville-Markus
Lundberg Inka
Lätti Juho
Martikainen Hanne
Martikainen Pinja
Matinniemi Saku
Moilanen Oona
Murtola Ilona
Niskanen Nicklas
Niskanen Pellervo
Niskanen Taneli
Oikarinen Tuomas
Partanen Jimi
Partanen Mira
Pennanen Teemu
Perälä Julia
Piiponniemi Elisa
Puurtinen Juuso
Rautiainen Reetta
Remes Aleksi
Repo Nelli
Rieppo Eerika
Rissanen Otto
Ryhänen Eero
Ryhänen Sami
Rytkönen Milla
Savolainen Elisa
Tenhunen Leevi
Tikkanen Milla
Tolonen Johanna
Töysä Iivo
Ukkonen Samuli
Vaarasuo Nea
Vierola Maiju
Virpi Anttoni
Ålander Jenni