YLEISTÄ

Iisalmen lyseo on perinteikäs ja nykyaikainen yleislukio, jossa voi rakentaa oman henkilökohtaisen opiskeluohjelman laajan valinnaisuuden pohjalta. Koulussamme voi painottaa matematiikkaa ja luonnontieteitä, kieliä, reaaliaineita, liikuntaa tai kuvataidetta. Koulumme noudattaa pääosin luokattoman lukion periaatteita.

  • 1. vuonna osa kursseista opiskellaan ohjausryhmittäin ryhmäytymisen edistämiseksi
  • opetusryhmän muodostavat ne opiskelijat, jotka ovat valinneet tietyn kurssin kurssitarjottimelta
  • opiskelija etenee omaa tahtiaan yksilöllisen opinto-ohjelmansa mukaan
  • luokalle ei voi jäädä
  • opiskelija voi uusia hylätyn kurssin ja korottaa hyväksyttyjä kurssisuorituksia
  • kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti
  • lukion voi suorittaa 2-4 vuodessa

Yli 300 nuoren oppilaitoksena meillä on paljon kursseja kaikissa oppiaineissa. Lukiossa opetettavat oppiaineet on määritelty valtakunnallisessa tuntijaossa. Kaikki oppiaineet on jaettu kursseiksi. Kursseja on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Jokaisen opiskelijan on suoritettava pakolliset kurssit. Syventävät kurssit ovat pakollisten kurssien jatkokursseja, joita valitsemalla voi menestyä paremmin ylioppilaskirjoituksissa kuin pelkillä pakollisilla kursseilla. Soveltavat kurssit tarjoavat lisää mahdollisuuksia yleissivistyksen laajentamiseen ja itsensä kehittämiseen.

LYSEON LUKUVUOSI

Lukuvuosi jakautuu kuuteen jaksoon, joiden pituus vaihtelee kuudesta seitsemään viikkoon. Joka jakso päättyy koeviikkoon, jolloin suoritetaan jaksossa opiskeltujen aineiden kokeet. Joissakin aineissa on kokeiden sijaan normaalia opetusta. Yhdessä jaksossa opiskelijalla on yleisimmin viisi oppiainetta opiskeltavana. Opiskelija itse päättää, kuinka monta kurssia jaksoon haluaa.

Syksyllä 2020 koulu siirtyy viisijaksojärjestelmään. Uudessa jaksojärjestelmässä jakson pituus kasvaa ja jaksossa opiskeltavien kurssien määrä kasvaa keskimäärin viidestä kuuteen. Nykyisen neljän opetustuokion sijaan viikossa on kolme opetustuokiota (á 75 min) per kurssi.

LUMA-KESKUS

Lyseo panostaa matemaattis -luonnontieteellisten aineiden opetukseen tarjoamalla runsaasti näiden oppiaineiden kursseja. Fysiikan, kemian ja biologian luokat sijaitsevat Luma-keskus Majakassa, jossa on myös koulun auditorio, ruokala ja terveydenhoitajan tilat.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Lyseon kansainvälinen toiminta on vilkasta. Yhteistyökouluja on Italiassa, Saksassa, Venäjällä, Virossa, Espanjassa ja Puolassa. Osallistumme aktiivisesti EU-projekteihin. Lyseolaiset ovat vierailleet mm. Euroscola-tapahtumassa kolme kertaa.

Kansainvälisyyttä voi opiskella muutenkin kuin matkustamalla ulkomaille. Opiskelija voi majoittaa ulkolaisia opiskelijavieraita kotonaan näiden vierailun ajan. Lisäksi lyseossa kansainvälisyyttä voi opiskella erillisellä kurssilla.

MAHIS

Iisalmen lyseo on mukana Ylä-Savon toisen asteen yhtesityöhankkeessa Mahiksessa. MAHIS tarjoaa lyseolaiselle mahdollisuuden suorittaa lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon rinnalla ammatillisen tutkinnon neljässä vuodessa. Lisäksi on mahdollista valita opintoja mistä tahansa MAHIS-oppilaitoksesta vaihtojaksolla.