TERVETULOA LYSEON OHJAUKSEN SIVUILLE!

 

Ohjauksen tehtävä on auttaa opiskelijaa oman opinto-ohjelmansa suunnittelussa ja sen toteuttamisessa.

Ohjauksesta vastaavat rehtori, aineenopettajat, ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat.

Aineenopettaja antaa ohjausta omilla kursseillaan ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa opinto-ohjaajalle. Aineenopettaja myös vastaa oman oppiaineensa tukiopetuksesta.

Ryhmänohjaaja seuraa oman ryhmänsä opintojen etenemistä, neuvoo opiskeluun liittyvissä asioissa ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa opinto-ohjaajalle.

Opinto-ohjaajat tukevat, auttavat ja neuvovat opiskelijaa lukio-opinnoissa ja tiedottavat lukion jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista. Tarvittaessa opinto-ohjaajat ohjaavat opiskelijan erityisopettajan, koulukuraattorin tai terveydenhoitajan vastaanotolle.

Apua urasuunnitteluun.gif