Syksyllä 2016 ja sen jälkeen lukionsa aloittaneet noudattavat opinnoissaan lukiokoulutuksen uutta tuntijakoa ja opetussuunnitelmaa.

       UUSI  OPETUSSUUNNITELMA

Muut opiskelijat noudattavat lukiokoulutuksen vanhaa tuntijakoa ja opetussuunnitelmaa.

        VANHA OPETUSSUUNNITELMA

Uuden ja vanhan opetussuunnitelman kurssien vastaavuudet.