Oppiaine

Suoritusjärjestys

Äidinkieli

Vapaa, mutta suositus: ÄI1-ÄI6 numerojärjestyksessä ja

- ÄI4 ennen kursseja ÄI8, ÄI9 ja ÄI12

- ÄI3 ennen kurssia ÄI11

Englanti A1

Vapaa (suositus: ENA101-106 numerojärjestyksessä)

Ruotsi B1

RUB101-RUB105 numerojärjestyksessä
(suositus: myös RUB106-107 numerojärjestyksessä)

Ranska B2, B3

Numerojärjestyksessä

Saksa B2, B3

Numerojärjestyksessä

Venäjä B2, B3

Numerojärjestyksessä

Espanja B2, B3

Numerojärjestyksessä

Matematiikka, pitkä

1. vuosi: MAY1, MAA2, MAA3, MAA4 ja MAA5 (MAA15)

2. vuosi: MAA7, MAA8, MAA9, MAA10 ja MAA6 (MAA16)

3. vuosi: MAA10, MAA13, MAA14, MAA17-MAA20

MAA11 ja MAA12 toisena tai kolmantena vuonna

Matematiikka, lyhyt

1. vuosi: MAY1, MAB2, MAB3 (MAB9)

2. vuosi: MAB4, MAB5, MAB6 (MAB9)

3. vuosi: MAB7, MAB8, MAB10

Biologia

BI1 ennen kurssia BI3, BI2 ennen kurssia BI5, BI4 ennen kurssia BI6

Maantiede

Vapaa, mutta pakolliset kurssit ennen muita

Fysiikka

Numerojärjestyksessä, paitsi kurssit 2 ja 3 voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä

Kemia

Suositus: KE1-KE5 numerojärjestyksessä

KE6 ja KE7 vasta kurssien KE1-KE2 jälkeen

KE8 kurssien KE1-KE5 jälkeen

Ev. lut. uskonto

Vapaa, mutta UE1 ennen kurssia UE4

Ort. uskonto

Vapaa, mutta pakolliset kurssit ennen muita

Elämänkatsomustieto

Vapaa, mutta pakolliset kurssit ennen muita

Filosofia

Vapaa, mutta pakolliset kurssit ennen muita

Historia

HI1 ja HI2 ensin, minkä jälkeen suoritusjärjestys vapaa

Yhteiskuntaoppi

Vapaa (suositus: 1. vuonna YH3, 2. vuonna YH2 ja 3. vuonna YH1; YH4 1. tai 2. vuonna ja YH5-YH6 2. tai 3. vuonna)

Psykologia

Vapaa, mutta PS1 ennen muita

Musiikki

Vapaa

Kuvataide

Vapaa

Liikunta

Vapaa

Terveystieto

Vapaa, mutta TE1 ennen muita

Opinto-ohjaus

OP4 ennen OP5-kurssia, muutoin suoritusjärjestys vapaa

Tietotekniikka

Vapaa (suositus: AT1 ja AT2 ennen muita)