Kurssit

Lukion oppiaineet on jaettu 38 tunnin mittaisiksi kursseiksi. Kurssit jaetaan pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin.

1) Pakolliset kurssit
- kaikkien on opiskeltava nämä kurssit
- lyhyen matematiikan valinneilla 47 kurssia, pitkän matematiikan valinneilla 51 kurssia
- kurssit arvioidaan arvosanalla 4-10

2) Valtakunnalliset syventävät kurssit
- opiskelija saa valita, mitkä syventävät kurssit hän opiskelee
- jokaisen tulee opiskella vähintään 10 kurssia
- kurssit arvioidaan arvosanalla 4-10

3) Paikalliset (= koulukohtaiset) syventävät kurssit
- lyseon omia syventäviä kursseja
- lyseossa opiskelija voi päättää, ottaako hän kurssista suoritusmerkinnän vai arvosanan

4) Soveltavat kurssit
- paikallisia kursseja
- muiden oppilaitosten kursseja, työkursseja, oppiainerajat ylittäviä kursseja
- opiskelija saa kurssista suoritusmerkinnän

Kurssitarjonta on nähtävissä lukuvuosikalenterissa.

Kurssien suoritusjärjestys

 

Tuntikaavio
Tuntikaavio määrittelee, miten kurssitarjottimen eri palkeilla olevien kurssien oppitunnit sijoittuvat viikoittaiseen työjärjestykseen. Lukuvuonna 2019-2020 noudatamme alla olevaa tuntikaaviota.