Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Ohjauksen tehtävä on auttaa opiskelijaa oman opinto-ohjelmansa suunnittelussa ja sen toteuttamisessa.

Ohjauksesta vastaavat rehtori, aineenopettajat, ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat.

Perusvalmiuksien kurssi on osa opintojen ohjausta heti 1. vuosikurssin syksyllä. Kurssilla käsitellään lukio-opintojen kannalta keskeisiä asioita, mm. tutustutaan omaan ohjausryhmään, keskustellaan henkilökohtaisesti ryhmäohjaajan kanssa ja muodostetaan kokonaisnäkemys lukiossa opiskelusta.

  • Rehtori tiedottaa opiskelijoille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista. Lisäksi rehtori ohjaa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin liittyvissä käytännön asioissa.
  • Aineenopettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa tätä kehittämään ja oppimaan oppimisen taitoja ja valmiuksia. Opiskelija voi sopia aineenopettajan kanssa tukiopetuksesta tarvittaessa. Lomamatkoista johtuvat poissaolot eivät kuitenkaan oikeuta tukiopetukseen.
  • Ryhmänohjaaja on oman ryhmänsä lähiohjaaja, joka seuraa opintojen etenemistä ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa ohjaus- ja tukipalveluihin.
  • Jatko-opintoihin ohjaus

Opinto-ohjaajat tiedottavat lukion jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista ja järjestävät korkea-asteen oppilaitosten esittelytunteja ja tutustumiskäyntejä (Abi-päivät). He pitävät opinto-ohjauskurssiin liittyviä ohjaustunteja sekä antavat henkilökohtaista ohjausta kaikissa jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi he ohjaavat ja auttavat opiskelijaa korkea-asteen yhteishaun toteuttamisessa.

Opinto-ohjauskurssiin sisältyy toisen vuosikurssin opiskelijoille pakollinen ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin liittyvä ohjauskeskustelu. Muiden vuosikurssien opiskelijoiden toivotaan hakeutuvan omasta aloitteestaan henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ohjauskeskustelupyynnön voi

tehdä Wilman lomakkeen kautta tai tavoittelemalla opinto-ohjaajia suoraan Wilman kautta tai käymällä henkilökohtaisesti heidän luonaan.

Opinto-ohjaajat ovat tavattavissa päivittäin lyseolla.

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Verkkoasiointi

Wilma

Wilma on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen www-liittymä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

Iisalmen Lyseo

Iisalmen Lyseo sijaitsee vuonna 1931 rakennetussa koulurakennuksessa ydinkeskustassa ns. Kirkonmäen kampusalueella.

Haukiniemenkatu 12, 74100 IISALMI

Kaikki tiedot

Lukiokoulutukseen osallistuvalla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa opinnoissa ja auttaa häntä valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjauksen tehtävä on auttaa lukiolaista hahmottamaan ammatillista suuntautumistaan ja hankkimaan niitä taitoja ja valmiuksia, joita hän tulee opinnoissaan ja myöhemmin työssään tarvitsemaan.

Opinto-ohjausta järjestetään sekä ryhmäopetuksena että henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijalla on mahdollisuus käsitellä opintoihin, koulutusvalintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun sekä elämäntilanteeseensa liittyviä kysymyksiä. Opinto-ohjauksesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Lukiolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutus

Iisalmessa toimii yleissivistävää lukiokoulutusta tarjoava oppilaitos, Iisalmen lyseo.

Katso tiedot

Iisalmen seudun urheiluakatemia

Urheiluakatemian tavoitteena on opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen sekä oppilaitosten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö.

Katso tiedot

Oppilaanohjaus

Alakouluilla oppilaan ohjauksesta vastaavat luokanopettajat yhdessä muiden opettajien kanssa, 7-9 luokalla ohjauksesta huolehtivat oppilaanohjaajat.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut