Kultakalojen ryhmässä on 3-5 -vuotiaita lapsia.

Toiminnassamme painottuvat pienryhmätoiminta, lapsilähtöisyys, vuorovaikutustaidot ja itsetunnon tukeminen.

  • Kultakaloilla on viikoittainen toimintasuunnitelma, suunnittelussa otetaan huomioon lasten mielenkiinnon kohteet sekä monipuolinen toiminta (mm. liikunta/musiikki/kädentaidot)

  • Leikki on tärkeä osa arkeamme ja panostamme siihen myös oppimisympäristössämme

  • Vuorovaikutuksessamme korostuvat myönteisyys, kannustaminen ja ”kehuvetoisuus” oikeista asioista

Sähköpostia ryhmään voi laittaa osoitteeseen simpukka.kultakalat@iisalmi.fi

Henkilökunnan henkilökohtaiset sähköpostiosoiteet ovat muotoa

etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

Kultakalojen puhelinnumero on 040 4894029