Kaisloissa on 4-5 -vuotiaita lapsia.

Työskentelyssämme sekä oppimisessa korostuvat tunne-elämän taidot, lapsen osallisuus ja pienryhmätoiminta.

Kaislat-ryhmässä on:

  • Tavoitteellista, lasten mielenkiinnon kohteet huomioonottavaa, yhdessä suunniteltua opetusta ja toimintaa.

  • Arjessa pidämme tärkeänä leikin iloa, kielen kehitystä tukevaa toimintaa, tunne- ja vuorovaikutustaitoja, kannustusta sekä rohkaisua.

Sähköpostia ryhmään voi laittaa osoitteeseen simpukka.kaislat@iisalmi.fi

Henkilökunnan henkilökohtaiset sähköpostiosoiteet ovat muotoa

etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

Kaislojen puhelinnumero on 040 4894992

Kaislojen Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma 2017-2018 .pdf