Helmisimpukat on päiväkoti Simpukan integroitu erityisryhmä 3-6 - vuotiaille.

Ryhmässämme on sekä tukea tarvitsevia että vertaislapsia.

Toimintamme on monipuolista, kunkin lapsen vahvuudet, yksilölliset tarpeet sekä toiveet huomioivaa. Ryhmässämme vallitsee oppimista tukeva positiivinen ilmapiiri, jossa ilo ja onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä.

Arjessamme näkyvät puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomuodot mm. kuvat ja viittomat, sekä erilaiset lasten apuvälineet.

Arvostamme jokaista lasta omana ainutlaatuisena itsenään, jolloin lapsella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omaan yksilölliseen tahtiinsa. Pidämme tärkeänä huumoria, avointa vuorovaikutusta ja luottamusta lasten, huoltajien sekä henkilökunnan kesken.

 

Sähköpostia ryhmään voi laittaa osoitteeseen simpukka.helmisimpukat@iisalmi.fi

Henkilökunnan henkilökohtaiset sähköpostiosoiteet ovat muotoa

etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

Helmisimpukoiden puhelinnumero on 040 4894044

 

Helmisimpukat toimintasuunnitelma 2017-2018_.pdf