TOIMINTA-AJATUS

 

Päiväkodin toiminta pohjautuu Iisalmen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lisäksi kunkin lapsiryhmän toiminnan toteuttamista ohjaavat jokaiselle lapselle yhdessä vanhempien kanssa tehtävät omat varhaiskasvatussuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan ja tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Päiväkotimme toiminta-ajatukseen kuuluu, että lapsi saa kasvaa hyväksyttynä ja ymmärrettynä turvallisessa kasvuympäristössä, jossa leikki, sadut ja arkielämä ovat toiminnan lähtökohtana. On olemassa tuhat maailmaa keksiä, tuhat maailmaa uneksia, oppia, ymmärtää, hämmästyä, nauraa, toimia ja laulaa. Tuemme lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista hänen omista lähtökohdistaan yhteistyössä perheiden kanssa, antaen tilaa, aikaa ja aikuisen apua kasvulle.

Vanhempien ja päiväkodin välinen yhteistyö on hoito- ja kasvatustyön perusta. Päiväkodin henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus, joten voit luottamuksellisesti keskustella kaikista lastasi koskevista asioista. Päiväkoti tukee sinua kasvatustehtävässäsi. Yhdessä kanssasi haluamme antaa lapsellesi lämpimiin ihmissuhteisiin perustuvan lapsuuden. Äiti/isä: olet lapsellesi tärkein ihminen maailmassa. Vastuu kasvatuksesta on sinulla.

Voit helpottaa lapsesi sopeutumista uuteen hoitopaikkaan ja kasvatuskumppanuutemme toteutuu paremmin, kun

- käyt yhdessä lapsesi kanssa tutustumassa päiväkotiin hyvissä ajoin ja useamman kerran ennen varsinaisen hoidon aloittamista

- osallistut päiväkodissa järjestettäviin vanhempainiltoihin ja muihin tilaisuuksiin mahdollisuuksiesi mukaan sekä tuot esille omia ideoitasi

- keskustelet lapsesi opettajien ja hoitajien kanssa lapsesi kehityksestä ja kasvusta päivittäin ja erikseen varattuina aikoina

- kerrot ja kysyt suoraan, jos jokin asia painaa omaa tai lapsesi mieltä

Malminrannan päiväkodin lapsiryhmien varhaiskasvatussuunnitelmat