LASTENHOIDON TUET

Vanhempainrahakauden jälkeen perheet voivat hoitaa itse lastaan omassa kodissa, valita lapselleen joko kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen.

Kotona tapahtuvaa tai yksityisesti järjestettyä hoitoa tuetaan kotihoidon tuella tai yksityisen hoidon tuella.


Lasten kotihoidon tuki

Kotihoidontuki on kuntien rahoittama ja Kelan maksama tuki perheille, jotka järjestävät alle 3-vuotiaiden lasten hoidon muussa kuin kunnallisessa päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, joita hoidetaan samalla tavalla.

Kotihoidontuki KELAn nettisivuilla:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/170701122305EH


Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuki on kuntien rahoittama ja KELAn maksama tuki perheelle, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja.

Tuki maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. KELA

Kunnat voivat maksaa lisäksi Yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Yksityisen hoidon tuki KELAn nettisivuilla:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/170701124416EH?OpenDocument


Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Tämä palveluntarjonta päättyy 31.7.2017 ja muuttuu palveluseteliksi.

Iisalmessa varhaiskasvatusta tarjoavat yksityiset päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit sekä yksityiset perhepäivähoitajat.

Yksityinen varhaiskasvatus on kaupungin valvomaa toimintaa. Valvonnasta vastaa varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Hyvärinen.

Iisalmen kaupunki maksaa yksityisen varhaiskasvatuksen kaupunkilisää koulutuslautakunnan määräämien perusteiden mukaan ja Kela maksaa yksityisen hoidon tukea.