LASTENHOIDON TUET

Vanhempainrahakauden jälkeen perheet voivat hoitaa itse lastaan omassa kodissa, valita lapselleen joko kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen. 


Lasten kotihoidon tuki

Kotihoidontuki on kuntien rahoittama ja Kelan maksama tuki perheille, jotka järjestävät alle 3-vuotiaiden lasten hoidon muussa kuin kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, joita hoidetaan samalla tavalla.

Kotihoidontuki KELAn nettisivuilla:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/170701122305EH


Yksityisen hoidon tuki 

Yksityisen hoidon tuki KELAn nettisivuilla:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/170701124416EH?OpenDocument

Yksityinen varhaiskasvatus on kaupungin valvomaa toimintaa. Valvonnasta vastaa varhaiskasvatusjohtaja Kaija Rautaparta-Pennanen.

Iisalmen kaupunki maksaa yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliä sivistys-ja hyvinvointilautakunnan päättämän sääntökirjan mukaisesti. Palveluseteliin sisältyy yksityisen hoidon tuki, eikä sitä tarvitse hakea erikseen Kelalta.