HAKEMINEN ESIOPETUKSEEN JA ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄÄN VARHAISKASVATUKSEEN

 

Kunnalliseen sekä yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan ajalla ensisijaisesti sähköisesti. Yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan palveluseteliä.

Mikäli käytätte paperista hakulomaketta, se palautetaan ko. päiväkoteihin. 


Esiopetus

Esiopetus on ilmaista 4 h/pv esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Esiopetusta järjestetään noin 190 päivää vuodessa, keskimäärin 4 tuntia päivässä. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Esiopetusta tarjotaan pääsääntöisesti kello 8-13 välisenä aikana päiväkodeissa, päiväkotien alaisuudessa toimivissa erillisissä esiopetusryhmissä ja koulujen yhdysluokissa. Esiopetukseen sisältyy lounas.

Esiopetuksessa on käytössä 1.8.2016 uusi valtakunnallinen ja seutukunnallinen esiopetuksen opetussuunnitelma sekä yksikkökohtainen lukuvuosisuunnitelma.

Lain mukaisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kunta on lisäksi velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille, jotka aloittavat oppivelvollisuutensa vuotta säädettyä myöhemmin.

Toimintakaudella 2018-2019 esiopetusryhmät ovat Sointulan päiväkodissa, Kirkkopuiston Montessori päiväkodissa, Malminrannan päiväkodissa, Päiväkoti Lumilinnassa ja Paloisten päiväkodissa.

Koulujen yhteydessä on kokopäiväisiä esiopetusryhmiä Kauppis-Heikin koulussa (Peltosalmen päiväkodin alainen), Kangaslammin koulussa (Paloisten päiväkodin alainen), Kirkonsalmen koulussa (Päiväkoti Simpukan alainen). Partalan koulun  perusopetuksen alaisessa esiopetusryhmässä esiopetusta on tarjolla 4 h/pv. 

Yksityisissä Päiväkoti Tuikkeessa, Päiväkoti PikkuKengurun koti Oy:ssä, Päiväkoti Kissanpäivissä, Päiväkoti Hepokatissa, Runnin Kartanonmäen päiväkodissa, Päiväkoti Ruskolinnassa ja Touhula Kangaslammin päiväkodissa on esiopetusryhmä. 

Esiopetusyksikköjen ja -ryhmien määrä tarkistetaan vuosittain tarvetta vastaaviksi. 

Esiopetuksen lisäksi lapsella on varhaiskasvatuslain mukaan oikeus varhaiskasvatuspaikkaan siihen saakka, kunnes hän siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen.

Esiopetusta voi täydentää varhaiskasvatus aamuisin ja iltapäivisin. Esiopetus kokopäiväryhmissä sisältyy varhaiskasvatukseen. Esiopetuksen lisäksi varattu varhaiskasvatus on maksullista. Kokopäiväiset esiopetusryhmät mahdollistavat sen, että esiopetuksen tavoitteet toteutuvat täydennettyinä varhaiskasvatuksen tavoitteiden mukaisesti. Toiminta on pedagogisesti suunnitelmallista ja sitä dokumentoidaan ja arvioidaan jatkuvasti. Esiopetusta voidaan toteuttaa tavoitteellisena toimintana ja tuokioina, jotka sisältyvät lapsen varhaiskasvatuspäivään. 

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta toteutetaan koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä yhteistyössä aamu-ja iltapäivätoiminnan kanssa. 

Esiopetus tekee joustavaa yhteistyötä alkuopetuksen ja koulujen aamu-ja iltapäivätoiminnan kanssa. Toimintamalli tukee vuosiluokkiin sitomatonta oppimista ja yksilöllisten oppimispolkujen toteutumista. Esiopettajat suunnittelevat yhdessä luokanopettajien kanssa toiminnan sisältöä ja toteutusta niistä lähtökohdista, mitä kullakin esiopetusryhmällä ja alkuopetuksen luokalla on toimipisteen sijainti huomioiden. 

Koulujen loma-aikojen mahdollisista varhaiskasvatusjärjestelyistä tulee neuvotella päiväkodin johtajan kanssa.

Mikäli lapsi tarvitsee koulukuljetusta, se haetaan  hakemuksella.
Lisätietoa kuljetuksista löytyy www.iisalmi.fi/koulukuljetus

 
 
 
 
 LUKUVUOSI 2018-2019

Syyslukukausi ma 13.8.-pe 21.12.2018

Syysloma ma 15.10.-su 21.10.2018
Vapaapäivä pe 7.12.2018

Joululoma la 22.12.2018-ti 1.1.2019

Kevätlukukausi ke 2.1.2019-la 1.6.2019

Talviloma ma 4.3.-su 10.3.2019 

Yhteystiedot

Päiväkotien lisäksi esiopetusta annetaan:

Kirkonsalmen esiopetusryhmä
puh: 040 489 4033
Koulutie 6
74120 IISALMI

Päiväkoti Simpukka
johtaja Tiina Pulkkinen
puh. 040 708 6301 

Kangaslammin esiopetusryhmä
puh. 040 543 4971
Petter Kumpulaisentie 30
74130 IISALMI

Paloisten päiväkoti /Savonia
johtaja Päivi Rönkkö
puh. 040 830 2777

Kauppis-Heikin esiopetusryhmä
puh. 040 646 9705
Peltosalmentie 11
74510 IISALMI

Peltosalmen päiväkoti
johtaja Mari Ollikainen-Ruottu
puh. 040 489 4048


 

Yhdysluokat kouluilla