Kaija Rautaparta-Pennanen on aloittanut varhaiskasvatusjohtajana 1.8.2018 alkaen.

 VARHAISKASVATUS

Paloisten päiväkoti siirtyi 1.8.2018 alkaen väistöön Savonia amk -tiloihin Haukisaarentie 2.  Kiinteistöön on muokattu päiväkotikäyttöön sopivat tilat kolmelle ryhmälle. Myös piha-alue on huomioitu lapsen tarpeita vastaavaksi.

Malminrannan päiväkoti siirtyi väistöön 15.10.2018 alkaen. Osa lapsista siirtyi edm Paloisten päiväkotiin Haukisaarentielle ja osa väistöön Meijerikatu 1.

Väistötiloissa toiminta jatkuu toistaiseksi.

Pahoittelemme muutoksesta perheille mahdollisesti aiheutunutta vaivaa.

                 

Varhaiskasvatusoikeus

 

Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20h/viikko. Tätä viikkotuntimäärää laajempaan varhaiskasvatukseen on lapsella lakisääteinen oikeus vain, jos siihen on perusteet huoltajien työ- tai opiskelutilanteen vuoksi taikka, jos se on perusteltavissa lapsen tai huoltajien erityistarpeiden kautta.

 

Iisalmessa kokopäiväistä varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Osapäiväryhmä on päiväkoti Simpukassa (Pikku-Simpukka Ahjolankatu 5).Osapäiväryhmän toiminta-aika on klo 8 -12 arkipäivinä koulujen toiminta-aikoina.

Lisäksi 20h/viikossa voidaan toteuttaa päivähoitoryhmissä kokopäivähoitona 2-3pv/viikko.

 

 

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksessa asiakkaana olevat perheet voivat

 • tehdä varhaiskasvatus- tai palvelusetelihakemuksen
 • ilmoittaa lapsen esiopetukseen

 • hyväksyä korkeimman varhaiskasvatuksen asiakasmaksun, jolloin ei tarvitse toimittaa tulotietoja tai lähettää tuloliitteet asiakasmaksun määritystä varten, myös toisen huoltajan puolesta asiointi onnistuu

 • laskea arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta

 • muuttaa yhteystietoja (puhelin- ja sähköpostitiedot)

 • irtisanoa hoitopaikan.

 •  

  Sähköinen asiointi toimii pankkitunnuksilla.

     

  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen

  Mikäli tulotietonne ovat muuttuvat toimintakauden aikana yli 10 % (joko pienentyvät tai suurentuvat), vaihdatte työpaikkaa, päätätte opiskelun/kurssin, toimittakaa tuloselvitykset  kulttuurikeskukselle, Riistakatu 13. Tuloselvitykseksi kelpaa esim. viimeisin palkkalaskelma.

Palkkatodistuksia ei tarvitse toimittaa, mikäli perhe hyväksyy korkeimman varhaiskasvatuksen asiakasmaksun.

Huom ! Palvelusetelipäätös toimitetaan vasta, kun huoltajat ovat toimittaneet tulotositteensa omavastuun määrittämiseksi. 

Lisätietoja antavat toimistosihteerit Terttu Kainulainen puh. 040 673 8614 ja Eeva Hirko 040-489 4973.

 

Loma-aikojen varhaiskasvatus

Kunnallisissa yksiköissä on käytössä maksuttomat hoitopäivät joulu -, talvi-, kesä- ja syyslomilla. Kun vanhemmat ilmoittavat lapsen poissaolosta ennalta sovittuun päivään mennessä, poissaolopäivät hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa.

Tämä maksuttomuus koskee vain em. ERIKSEEN SOVITTUJA LOMA-AIKOJA, ei muita poissaolopäiviä vuoden aikana.

 

Mikäli lapsenne on poissa varhaiskasvatuksesta kesäaikana yli kalenterikuukauden pituisen jakson, ette ole oikeutettu Kelan kotihoidontukeen, koska Iisalmessa lapselle on myönnetty varhaiskasvatuspaikka toistaiseksi siihen saakka kunnes hän aloittaa peruskoulun.