Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen

Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain paljonko rahaa rakentamiseen ja peruskorjaukseen on käytettävissä. Tämän pohjalta laaditaan tehtäville töille työohjelma, jonka tekninen lautakunta hyväksyy. Kuluvan vuoden työohjelman mukaiset rakentamis- ja peruskorjauskohteet julkaistaan kevättalvella verkossa ja lehdessä kaavoituskatsauksen yhteydessä. Käynnissä olevat kunnallistekniikan työmaat löydät kohdasta Ajankohtaiset rakennushankkeet.

Ennen rakentamista tai peruskorjausta kaupungilla laaditaan katusuunnitelma, joka asetetaan yleisesti nähtäville 2 viikon ajaksi. Suunnitelmasta käy ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Katusuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksen periaatteella. Vuorovaikutus tarkoittaa, että osallinen, joita ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnittelu saattaa vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelmassa käsitellään varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen suunnitelmien valmisteluvaiheessa.

Valmistelun luonnosvaiheesta ilmoitetaan kiinteistöjen omistajille/haltijoille kirjeitse. Luonnoksen nähtävillä olosta julkaistaan ilmoitus Iisalmen Sanomissa sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Ennen teknisen lautakunnan hyväksymistä suunnitelmaehdotukset pidetään nähtävillä 14 päivän ajan Teknisen toimialan suunnitteluyksikössä (kaupungintalo 1. kerros) os. Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI sekä internet sivulla www.iisalmi.fi. Tänä aikana osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä suunnitelmaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungintalon kirjaamoon. Nähtävillä olosta kuulutetaan Iisalmen Sanomissa sekä virallisella ilmoitustaululla.

Käynnissä olevat ajankohtaiset rakentamishankkeet löydät kaupungin verkkosivuilta ajankohtaiset osiosta.

Verkkoasiointi

Iisalmen kaupungin palautekanava

Palaute voi olla kysymys, kiitos, moite, idea tai muu palaute. Palautekanavan kautta voit myös liittää palautteeseesi karttasijainnin ja/tai kuvan.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Ajankohtaiset rakennushankkeet

Tältä sivulta löydät Iisalmen kaupungin käynnissä olevat ajankohtaiset rakennushankkeet.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Liittyvät palvelut

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Rakennuksen paikan merkitseminen luvan mukaiselle paikalle ja sijainnin tarkistaminen.

Katso tiedot

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja tilapäiset liikennejärjestelyt

Katso tiedot

Vene- ja venevalkamapaikkojen vuokraus

Iisalmen kaupungilta voi vuokrata satamasta venepaikkoja ja eri puolilla kaupunkia sijaitsevia venevalkamapaikkoja.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut