Iisalmen kansalaisopisto on kaupungin omistama ja ylläpitämä yleissivistävä aikuisoppilaitos, jossa voivat myös lapset ja nuoret harrastaa ja opiskella.

Iisalmen kansalaisopiston tulostoiminta-ajatuksena on edistää alueen asukkaiden henkistä hyvinvointia ja omatoimisuutta tuottamalla kulttuuripainotteisena oppilaitoksena laadukkaita aikuiskoulutuksen palveluita ja turvaamalla omaehtoisen sivistyksen kehitysedellytyksiä yhteistyössä Ylä-Savon muiden kansalaisopistojen kanssa.

Kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjaavia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Kansalaisopistot kuuluvat vapaan sivistystyön piiriin. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on annetun lain (632/1998) mukaan elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta mm. tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassamme.

Iisalmen kansalaisopiston päätoimipaikka on Kulttuurikeskus. Opintopiirejä pidetään monissa muissakin tiloissa eri puolilla laajaa Iisalmea.

Iisalmen kansalaisopisto on hiljattain saanut oikeuden järjestää YKI-tutkintoja. Iisalmen kansalaisopistossa voit osallistua suomen kielen keskitason tutkinnon suorittamiseen. Opetushallituksen nettisivulla julkaistaan tutkintopäivät ja sieltä löytyy myös lomake, jolla testiin ilmoittaudutaan. Seuraava ilmoittautumisaika on 1-15.6 ja testi pidetään la 25.8.2018. Toinen testi syksyllä pidetään la 10.11.2018 ja ilmoittautumisaika siihen on 3-28.9.2018.

Ilmoittautuaksesi testiin mene osoitteeseen http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot/ilmoittautuminen ja täytä siellä ilmoittautumislomake. Lähetä se sitten sähköisesti osoitteella saara.kurki@iisalmi.fi tai postitse Iisalmen kansalaisopisto PL 5, 74101 IISALMI