610101 ENSIAPU 1

Kulttuurikeskus, Karl Collan -sali 
to - pe klo 8.00 - 15.30
3. - 4.10.2019
16 oppituntia
Tiina Jestola
Kurssimaksu 60,00 €
Ilmoittautumiset 26.9. mennessä
Kurssin suorittanut osaa toimia oikein onnettomuustilanteissa, sairauskohtausten sattuessa sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa. Kurssimaksuun sisältyy opetus ja ensiapu 1 -kortti.

610116 HOITO JA HUOLENPITO KOTONA -KOULUTUS
Kulttuurikeskus, luokka 013
 
tiistaisin 14.1., 21.1. ja 28.1.2020 klo 17.00-19.15
Terveystieteen tohtori Kaija Tikkanen
Kurssimaksu 20,00 €,
Ilm.  7.1.2020  mennessä

     

Suomen Punaisen Risti järjestää yhteistyössä Iisalmen kansalaisopiston kanssa Hoito ja huolenpito kotona -koulutuksen omaistaan tai läheistään hoitaville. Kurssille ovat tervetulleita kaikki omaistaan hoitavat; myös he, jotka eivät kuulu omaishoidon tuen piiriin.
Koulutus on kohdennettu omaistaan/läheistään hoitaville henkilöille.
Osallistujan ei tarvitse olla virallinen omaishoitaja.
Koulutus antaa tietoa ja käytännön taitoja hoiva-arkeen kotona mm.
 
• terveyden ylläpitämisestä ja edistämisestä
• perusensiapuohjeista ja -taidoista
• sairauksista ja niiden hoidosta
• kotitapaturmista ja niiden ehkäisystä
• yhteiskunnan tarjoamista sosiaali- ja terveyspalveluista