Kulttuurikeskuksen-ohjelmaopas-2015-2016.jpg


OPINTORYHMIIN
voi ilmoittautua 25.8.2015 klo 8.00 alkaen tästä internetin kautta, puhelimitse puh. 040 661 9353 tai palauttamalla ohjelmaoppaassa oleva ilmoittautumislomake opiston toimistoon, os. Kirkkopuistonkatu 9.

Huom! Ilmoittautuminen on aina sitoumus kurssimaksun maksamisesta. Kurssipaikka on opiskelijalle varattu ilmoittautumisen perusteella ja hän on velvollinen maksamaan kurssimaksun.  Ilmoittautumisen peruutukset toimistoon, jolloin tieto menee myös kurssimaksujen laskutukseen. 

Alle 18 vuotiaan opiskelijan huoltajan tiedot on merkittävä laskutusosoitteen kohdalle.

 ILMOITTAUTUMISEN PERUUTUS
Mikäli et voi osallistua ilmoittautumallesi kurssille, peruuta ilmoittautumisesi puh. 040 661 9353 tai sähköpostilla saara.kurki@iisalmi.fi . Sähköpostilla tehty peruutus on voimassa

vasta kun siihen on vastattu. Opettajat eivät välitä toimistolle kurssiperuutuksia.

Koko lukukauden tai –vuoden pituisella kurssilla on yhden kerran tutustumisoi­keus. Ilmoittautumisen voi siis perua seitsemän päivän sisällä ensimmäisestä käyntikerrasta. Peruutus täytyy tehdä kansalaisopiston toimistoon, pelkkä poisjäänti ei ole peruutus.

Huomioi, että koko lukuvuoden mittaisilla kursseilla syksyn ilmoittautuminen kattaa myös kevätlukukauden. Muista ilmoittaa toimistoon, jos et osallistu kurssille enää keväällä.

Lyhytkursseilla ei ole tutustumisoikeutta.

OPINTORYHMÄN KÄYNNISTYMINEN
Opintoryhmä käynnistyy, jos ryhmään on ennakkoon ilmoittautunut riittävästi opiskelijoita. Päätöksen kurssin alkamisesta tekee rehtori.

HUOMIO! Opisto ei ilmoita opiskelijoille erikseen kurssin käynnistymisestä.

JOS KURSSI EI KÄYNNISTY
Jos kurssille ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, opisto ilmoittaa kurssin perumisesta ennakkoon ilmoittautuneille henkilökohtaisesti. Kurssimaksua ei peritä niistä kursseista, jotka eivät käynnisty lainkaan tai jotka päätetään lopettaa 1-2 kokoontumiskerran jälkeen.

JOS KURSSILLE EI MAHDU
Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Varalle kannattaa ilmoittautua, sillä kaikille halukkaille pyritään järjestämään opiskelijapaikka mm. perustamalla rinnakkaisryhmiä suosituimpiin aineisiin. Joskus harvoin tämä ei ole mahdollista, jolloin ilmoittautuja otetaan ”jonoon” odottamaan mahdollisia perumisia. Varapaikalle jääneille ilmoitetaan mahdollisesta opiskelupaikan vapautumisesta.

KEVÄTLUKUKAUDEN KURSSEILLE otetaan ilmoittautumisia vastaan syksystä alkaen.