Iisalmessa aikuiskoulutusta tarjoavat Iisalmen kaupungin ylläpitämän kansalaisopiston lisäksi Snellman kesäyliopisto Savon ammattiopistoSavonia-ammattikorkeakoulu ja Ylä-Savon ammattiopisto.