Esiopetus

Esiopetusta järjestetään noin 190 päivää vuodessa, keskimäärin 4 tuntia päivässä. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Esiopetusta tarjotaan pääsääntöisesti arkisin kello 8-13 välisenä aikana päiväkodeissa, päiväkotien alaisuudessa toimivissa erillisissä esiopetusryhmissä ja koulujen yhdysluokissa Partalan ja Hernejärven kouluilla.

Kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille, jotka aloittavat oppivelvollisuutensa vuotta säädettyä myöhemmin.

Esiopetuksen lisäksi lapsella on varhaiskasvatuslain mukaan oikeus varhaiskasvatuspaikkaan siihen saakka, kunnes hän siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Esiopetuksen lisäksi varattava varhaiskasvatus on maksullista. Koulujen loma-aikojen mahdollisista varhaiskasvatusjärjestelyistä tulee neuvotella päiväkodin johtajan kanssa.

Kunnalliseen sekä yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan alkuvuodesta helmikuun aikana ensisijaisesti sähköisesti. Yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan palveluseteliä.

Mikäli käytätte paperista hakulomaketta, se palautetaan määräaikaan mennessä ko. päiväkoteihin. Esiopetukseen hakemisesta ja määräajasta mihin mennessä hakemukset tulee jättää, tiedotetaan tarkemmin kaupungin www-sivuilla.

Esiopetusopas on lähetetään vuosittain kaikkien esiopetukseen oikeutettujen lasten koteihin. Esiopetuspaikat voi tarkistaa esikouluoppaasta.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetukseen koulukuljetusta, sitä haetaan erillisellä hakemuksella.

Verkkoasiointi

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi uusille asiakasperheille

Sähköiset varhaiskasvatuspalvelut uusille asiakasperheille

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Varhaiskasvatuksen sähköiset palvelut asiakasperheille

Sähköiset varhaiskasvatuspalvelut entisille asiakasperheille

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Koulukuljetus

Iisalmessa koulukuljetus hoidetaan ensisijaisesti linja-autoilla ja täydennetään taksikuljetuksilla ja saattoavustuksilla.

Katso tiedot

Lukiokoulutus

Iisalmessa toimii yleissivistävää lukiokoulutusta tarjoava oppilaitos, Iisalmen lyseo.

Katso tiedot

Perusopetus

Iisalmessa perusopetusta annetaan 11 koulussa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Lukuvuoden aikataulut

2017-2018

Syyslukukausi ma 14.8. –pe 22.12.2017

Syysloma ma 16.10. – su 22.10.2017 (vko42) 

 

Joululoma la 23.12.2017 – ke 3.1.2018

Kevätlukukausi to 4.1. –pe 1.6.2018

Talviloma ma 5.3. – su 11.3.2018(vko 10)

2018-2019

Syyslukukausi ma 13.8.-pe 21.12.2018

Syysloma ma 15.10.-su 21.10.2018
Vapaapäivä pe 7.12.2018

Joululoma la 22.12.2018-ti 1.1.2019

Kevätlukukausi ke 2.1.2019-la 1.6.2019

Talviloma ma 4.3.-su 10.3.2019