Erityisvarhaiskasvatus

Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsen aiemmin todettu erityisen tuen tarve. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne-elämän ja / tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla eripituisia aikoja. Erityinen tuki toteutetaan mahdollisimman pitkälle yleisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä siten, että lapsi toimii ryhmän tasavertaisena jäsenenä ja henkilöstö käyttää kuntouttavaa työotetta.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatusta järjestetään seuraavasti:

  • perhepäivähoitoryhmässä, jossa lapsiryhmien kokoa on pienennetty lapsen tarvitseman erityistuen mukaisesti
  • tavallisessa päiväkotiryhmässä, jossa lapsiryhmän kokoa on pienennetty tai ryhmässä on avustaja
  • Lippuniemen tai Malminrannan päiväkodin integroidussa erityisryhmässä, jossa on kaksitoista lasta

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ohjaavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä. He kartoittavat lasten tukitoimien tarvetta ja järjestävät tarvittavaa tukea yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, eri alojen asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Konkreettiset tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu. Tuen tarve, tavoitteet ja menetelmät kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman liitteeksi (yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma).

Palvelu on maksullinen.

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta.

Erityisvarhaiskasvatuksesta ei peritä varhaiskasvatusmaksujen lisäksi erillistä maksua.

Puhelinasiointi

Erityisvarhaiskasvatuksen yhteystiedot

Erityisvarhaiskasvatuksen neuvonta ja tukipalvelut

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8302798 Puh. +358 40 6618612 Puh. +358 40 8304302

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Varhaiskasvatuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036

Liittyvät palvelut

Yksityinen perhepäivähoito

Yksityinen perhepäivähoito Iisalmessa

Katso tiedot

Yksityinen päiväkotihoito

Yksityiset päiväkodit Iisalmessa

Katso tiedot

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut