Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen palvelu kattaa sekä julkiset että yksityiset sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen tuottajat.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät on kirjattu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 § ja varhaiskasvatuslakiin 53 §.

Sosiaaliasiamiehen rooli on neuvoa-antava ja puolueeton. Hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä. 


Sosiaaliasiamies:

  • neuvoo ja tiedottaa oikeuksistasi sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen asiakkaana sekä toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • antaa puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi
  • neuvoo, jos olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin
  • neuvoo, jos olet tyytymätön sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi
  • neuvoo, jos asiassasi tehdyt sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen päätökset tai sopimukset ovat vaikeaselkoisia 
  • neuvoo ja avustaa sosiaalipalveluita tai varhaiskasvatusta koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:
 
Sosiaaliasiamies Teuvo Räsänen

puhelinaika:

maanantaista perjantaihin kello 9-11.30
+358 40 860 8206