Mitä ovat United World Colleget?

United World Colleges (UWC) -koulut ovat kansainvälisiä kouluja, joissa lukioikäiset nuoret eri puolilta maailmaa elävät yhdessä intensiiviset kaksi vuotta. Kaikille UWC-kouluille on yhteistä UWC-järjestön periaatteiden noudattaminen. Päämääränä on tehdä kansainvälisestä koulutuksesta yhteisymmärrystä edistävä voima ja vähentää ennakkoluuloja. Keskeistä UWC-elämälle on International Baccalaureate (IB-tutkinto) ohella tapahtuva palvelu-, harrastus- ja projektitoiminta.

Nämä yhdessä pyrkivät kehittämään UWC-oppilaista vastuullisia kansalaisia, jotka aktiivisesti toimivat sellaisten arvojen hyväksi kuin rauha, oikeudenmukaisuus, ymmärtäminen ja yhteistyö.

Käytännön kokemisen ja elämisen kautta colleget vahvistavat tietoisuutta monikulttuurisesta maailmasta, yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Samalla UWC antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden elää jännittävässä, dynaamisessa ja inspiroivassa kansainvälisessä ympäristössä

Koulujen sijainti

Tällä hetkellä UWC-kouluja on kasitoista viidessä eri maanosassa. Suomesta lähetetään opiskelijoita kymmeneen kouluun. Niiden koulutustaso vastaa Suomen lukioiden kahta viimeistä vuotta.

Opiskelijat ja koulun henkilökunta asuvat kampuksella. Eri puolilta maailmaa tulevat opiskelijat jakavat yleensä 2-4 hengen huoneet. Yhteisöeläminen kampusalueella on tiivistä.

Suomalaiset UWC-stipendit myönnetään henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella, uskonnollisesta vakaumuksesta ja etnisestä, sosiaalisesta tai taloudellisesta taustasta riippumatta. Stipendit myöntää Suomen United World Colleges -yhdistys erillisen valintatoimikunnan esityksestä.

Suoritettava tutkinto

UWC-kouluissa suoritetaan International Baccalaureate (IB) -tutkinto, joka on maailmanlaajuisesti tunnustettu korkeakouluopintoihin oikeuttava tutkinto. IB-tutkinto vastaa suomalaista ylioppilastutkintoa. IB-tutkintoa varten opiskellaan kuutta ainetta, joihin syvennytään perusteellisemmin kuin suomalaisissa lukioissa. Lisäksi opiskellaan vuoden mittainen kurssi tiedonfilosofiaa sekä kirjoitetaan 4000-sanainen essee itse valitusta aiheesta. Kaikki opetus on englanninkielistä äidinkielen ja muiden vieraiden kielten tunteja lukuunottamatta

Suomalaisia UWC:ssä

Suomesta on UWC-kouluihin lähetetty opiskelijoita vuodesta 1966 lähtien. Ensimmäiset stipendiaatit lähetettiin Walesiin Atlantic Collegeen. Stipendit on myöntänyt ja rahoittanut alusta saakka Suomen Kulttuurirahasto. Nyttemmin rahoitukseen osallistuu myös Svenska Kulturfonden. UWC-koulujen Suomen oppilasvalinnan suorittaa Suomen UWC-yhdistys yhdessä UWC-toimikunnan kanssa. Stipendihakemuksia on viime vuosina tullut noin 150. Stipendejä myönnetään vuosittain kymmenkunta.

Suomen UWC-yhdistys ja UWC-toimikunta
The Finnish UWC Network and the UWC Committee
Lapinrinne 1 B, 2. krs
00180 HELSINKI
FINLAND

tel: +358 45 677 0077
fax: +358 9 562 2292

E-mail:

info@uwc.fi


www.uwc.fi