Kotihoidon pysäköintitunnushakemus

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Kaupunki voi myöntää kotihoidon pysäköintitunnuksen asiakkaan kotona suoritettavaa hoitotehtävää varten. Tunnusta haetaan kotihoidon pysäköintitunnuksen hakemuslomakkeella, johon merkitään hakijayrityksen tai -yhteisön tiedot, tunnuksenhaltija ja ajoneuvojen rekisterinumerot (enintään 3 kpl) sekä selvitys ajoneuvon käytöstä työtehtävissä.

Tunnuksella varustetun ajoneuvon saa pysäköidä Iisalmen kaupungin ylläpitämillä kaduilla ja muilla kaupungin hallinnoimilla alueilla liikenteenohjauslaitteella osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta työtehtävän niin vaatiessa. Tämä koskee myös Petterinkulma Oy:n kiinteistöjä.

Tunnuksen voimassaoloaika on viisi (5) vuotta myöntämispäivästä alkaen. Tunnus on henkilökohtainen ja ajoneuvokohtainen.


Lomakkeet

Kotihoidon pysäköintitunnushakemus

Palvelut

Kotihoidon pysäköintitunnuslupa ja -tunnus

Katso tiedot