Liikenneväylien kunnossapidosta eli päällysteiden ja rakenteiden kunnosta, liikenteen ohjauslaitteista, lumen aurauksesta ja liukkauden torjunnasta vastaa Kadut ja ympäristö vastuualueen kunnossapitoyksikkö tai Liikennealueiden kunnossapitoyksikkö.

 Liikenneväylien talvihoito on osin ulkoistettu, talvihoitoon liittyvissä asioissa pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan allaoleviin toimijoihin vastuualueittain.

Talvihoitotehtävät:

  • Auraus
  • Sohjon poisto
  • Pinnan tasaus (polanteen poisto)
  • Lumen siirto näkemäalueilta
  • Lumen poisto portaat ja katokset
  • Liukkauden torjunta (hiekoitus)
  • Hiekoitushiekan poisto

 

Kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Tontinomistajan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja vesikouru vapaana vedestä ja jäästä (Kunnossapitolaki 1978).

Tiedotteessa kadut kuntoon.pdf on kerrottu tarkemmin mm. kunnossapidon laatuvaatimuksista, kunnossa- ja puhtaanapidon vastuista sekä kunnossapidon tiedottamisesta ja valvonnasta.

Katujen ja kevyenliikenteenväylien talvihoidon vastuualueet 1.10.2018 - 30.4.2020

Vastuualueet on esitetty kartalla "Katujen talvihoidon vastuualueet 2018-2020"

Maansiirto P. Korolainen Ky
Puh. 044 074 4441
s.posti: maansiirto.korolainen@gmail.com
Liitekartassa vihreällä värillä

Iisalmen kaupunki, Tekninen toimiala, kadut ja ympäristö, liikennealueet 
Puh. 040 588 9015
s.posti: pertti.kouvalainen@iisalmi.fi
Liitekartassa sinisellä värillä

 

Yhteystiedot