Kaupunginhallituksen avustukset

Kaupunginhallitus myöntää vuosittain avustuksia noin 50 yhteisölle. Avustusten tavoitteena on edistää ja ylläpitää monipuolista kansalaistoimintaa Iisalmessa ja tukea yhdistysten sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaa toimintaa. Päätösten valmistelussa huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin oman toiminnan, strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa.

Kaupunginhallituksen avustusmäärärahasta pääosa ohjataan tiettyihin kohteisiin, hankkeisiin, kampanjoihin ja projekteihin tai muuhun yhteiskunnallisesti tärkeäksi katsottavan toiminnan rahoittamiseen ja toissijaisesti järjestöjen yleisavustuksiin. Kaupunginhallituksen avustusten myöntämisessä, hakemisessa, maksamisessa ja käytön valvonnassa noudatetaan avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita.

Kaupungin myöntämien toiminta-avustusten hakuajat ja hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla vuosittain ennen toiminta-avustusten hakuajan alkamista. Sama hakuaika koskee myös kaupunginhallituksen myöntämiä kohdeavustuksia.

Avustuksia haetaan keväisin ensisijaisesti sähköisellä verkkolomakkeella, joka avautuu ja sulkeutuu automaattisesti hakuajan mukaan. Avustusten myöntämisestä päättää Kaupunginhallitus, joka lähettää tiedon avustusten myöntämispäätöksestä hakemuksen jättäneille.

Avustus voidaan maksaa aikaisintaan myöntämispäätöksen saatua lainvoiman. Toiminta-avustukset maksetaan, kun kaupunginhallitus on saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, tilintarkastus- /toiminnantarkastus- ja toimintakertomuksen. Liitteet tulee toimittaa erikseen sähköpostitse kaupungin kirjaamoon kirjaamo@iisalmi.fi. Avustusta ei makseta ennakkoon. Avustukset maksetaan vain yhdistyksen/hakijan tilille.

Toiminta-avustukset

Kaupunginhallitus myöntää toiminta-avustuksia yhteisöjen ja järjestöjen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen.

Kohdeavustukset

Kohdeavustuksia myönnetään tietyn kohteen, kuten tapahtumien, hankkeiden tai produktioiden toteuttamiseen. Kaupunginhallitus myöntää kohdeavustuksia järjestöille ja yhteisöille, jotka tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja joiden toiminta vahvistaa alueen elinkeinoelämää, edistää iisalmelaisten hyvinvointia ja perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen sekä osallisuuden edistämiseen.

Avustusta eivät voi saada järjestöt tai yhteisöt, jotka ovat Iisalmen kaupungin ostopalvelusopimuksen piirissä.

Mikäli avustuksen hakija on saanut kaupungilta muuta tukea toimintaansa, siitä tulee ilmoittaa avustushakemuksessa.

Verkkoasiointi

Kaupunginhallituksen toiminta- ja kohdeavustushakemus (verkkolomake)

Voit hakea järjestösi yhteyshenkilönä Iisalmen kaupunginhallituksen toiminta- tai kohdeavustusta sähköisellä verkkolomakkeella haun voimassaoloaikana.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Iisalmen kaupungin avustusten myöntämisperusteet

Yleisohje Iisalmen kaupungin vuosittain myöntämiin avustuksiin iisalmelaisille rekisteröityneille yhdistyksille/yhteisöille.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Liikunnan ja nuorisopalveluiden tuki ja avustukset

Iisalmen kaupunki tukee järjestöjä myöntämällä avustuksia ja apurahoja liikunta- ja nuorisojärjestöille sekä vammaisjärjestöille liikkumiseen.

Katso tiedot

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Kulttuurin toiminta-avustusten ja kohde-avustusten hakeminen sekä ehdotukset vuosittaisen kulttuurin tunnustuspalkinnon saajaksi.

Katso tiedot

Iisalmen kaupunkilisä oppisopimuskoulutukseen järjestöille

Iisalmen kaupunki maksaa määrärahojen puitteissa järjestöille oppisopimuskoulutukseen lisätukea.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut