Jokaisella rakennuspaikalla, käyttötarkoituksesta riippumatta, tulee olla osoite. Asukas ei itse määritä osoitettaan, vaan sen tekee osoiteasioista vastaava viranomainen.

Osoite muodostuu tien tai kadun nimestä ja numerosta, poikkeustapauksessa alueen nimestä ja numerosta,  saaressa järven ja saaren nimestä sekä numerosta. Asemakaava-alueella kadun nimi vahvistuu asemakaavassa. Haja-asutusalueella teiden nimet määritetään Iisalmen kaupungin osoitejärjestelmän mukaisesti. Osoite tulee merkitä maastoon liitteenä olevan ohjeen mukaisesti.

Iisalmen kaupungissa osoitteet määritetään tonttipalveluyksikössä. Osoitteet vahvistaa kiinteistöinsinööri. Tieto vahvistetuista osoitteista siirtyy maanmittauslaitokseen, Väestörekisterikeskukseen, verotoimistoon, postiin, pelastuslaitokselle, Iisalmen Vedelle, rakennusvalvontaan, alueen sähköverkkoyhtiölle sekä taksille. Väestörekisterikeskuksen kautta osoitteet ovat eri viranomaisten ja useimpien pankkien, vakuutusyhtiöiden yms. käytettävissä.

Haja-asutusalueella uusien rakennuspaikkojen osoitteet määritetään rakennuslupakäsittelyn yhteydessä ja kaava-alueen osoitteet vahvistetaan pääsääntöisesti tonttijaon hyväksymisen jälkeen.
 

Eloranta Sirkku

kiinteistöinsinööri
Pohjolankatu 14
040 355 1838
sirkku.eloranta@iisalmi.fi

Kämäräinen Iiro

paikkatietokäsittelijä
Pohjolankatu 14
040 355 1860
iiro.kamarainen@iisalmi.fi

Qvintus Jorma

toimitusinsinööri
Pohjolankatu 14
040 543 4945
jorma.qvintus@iisalmi.fi