Kiinteistön olosuhdehaittaepäilystä ilmoittaminen

Kun Iisalmen kaupungin kiinteistön käyttäjänä havaitset kiinteistössä näkyvän vaurion, poikkeavan hajun tms. epäkohdan ja haluat ilmoittaa tästä eteenpäin, ole yhteydessä kiinteistön yhteyshenkilöön.

Kouluissa yhteyshenkilönä toimii koulun rehtori/johtaja, päiväkodeissa päiväkodin johtaja ja muissa kiinteistöissä erikseen nimetty yhteyshenkilö, jonka yhteystiedot ovat esillä kiinteistön ilmoitustaululla.

Iisalmen kaupungin rakennusten sisäilmaongelmien käsittelyprosessi etenee epäilystä ilmoittamisesta seuraavasti

  • Vaihe 1. esiselvitykset ja alustava tilannearvio olosuhdehaitasta
  • Vaihe 2. selvitykset ja ongelman määrittely
  • Vaihe 3. tavoitteet, suunnittelu ja toteutus
  • Vaihe 4. onnistumisen arviointi ja seuranta

Tarkempi kuvaus eri vaiheissa tehtävistä toimenpiteistä löytyy hyväksytystä toimintamalliohjeesta.

Oireileva henkilö ilmoittaa kiinteistön yhteyshenkilölle epäilevänsä, että oireet johtuvat toimitilan sisäilmaongelmasta. Alaikäisen puolesta ilmoituksen tekee hänen huoltajansa. Oireileva henkilö hakeutuu tarvittaessa lääkäriin. Jos oireilu lääkärin mielestä viittaa sisäilmaongelmaan, pyytää henkilö tästä lausunnon ja toimittaa sen kiinteistön yhteyshenkilölle. Toimitilan yhteyshenkilö laatii ilmoituksen sisäilmaongelmaepäilystä lomakkeelle ja toimittaa sen Kaupungintalon kirjaamoon. Kirjaamo kirjaa ilmoituksen lausuntoineen ja lähettää sen Toimitilat yksikköön ja tiedoksi myös terveydensuojeluviranomaiselle. Tarvittaessa kiinteistön yhteyshenkilö järjestää oireilevan henkilön toisiin tiloihin, jos oireilu on voimakasta ja lääkärin lausunnossa näin on edellytetty. Jos henkilön oireilu ei lääkärin mielestä viittaa sisäilmaongelmaan, päättyy tilanteen käsittely mahdollisena kiinteistön sisäilmaongelmana eikä jatkotoimenpiteitä tarvita.

Lomakkeet

Ilmoitus kiinteistön olosuhdehaittaepäilystä

Henkilö voi tehdä ilmoituksen sisäilmaongelmaepäilystä yhdessä kaupungin kiinteistön yhteyshenkilön/yksikön esimiehen kanssa tällä lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake