Kiinteistön sisäilmaongelmaepäilystä ilmoittaminen

Kun Iisalmen kaupungin kiinteistön käyttäjänä havaitset kiinteistössä näkyvän vaurion, poikkeavan hajun tms. epäkohdan ja haluat ilmoittaa tästä eteenpäin, ole yhteydessä kiinteistön yhteyshenkilöön.

Kouluissa yhteyshenkilönä toimii koulun rehtori/johtaja, päiväkodeissa päiväkodin johtaja ja muissa kiinteistöissä erikseen nimetty yhteyshenkilö, jonka yhteystiedot ovat esillä kiinteistön ilmoitustaululla.

Iisalmen kaupungin rakennusten sisäilmaongelmien käsittelyprosessi etenee epäilystä ilmoittamisesta vaiheittain seuraavasti:

  • Vaihe 1. Sisäilmaongelman epäily
  • Vaihe 2. Tarkastus- ja alkuselvitys
  • Vaihe 3. Jatkoselvitys
  • Vaihe 4. Korjaukset
  • Vaihe 5. Seuranta

Tarkempi kuvaus eri vaiheissa tehtävistä toimenpiteistä löytyy hyväksytystä toimintamalliohjeesta.

Epäilystä ilmoittaminen, toimi näin:

Oireileva henkilö ilmoittaa kiinteistön yhteyshenkilölle epäilevänsä, että oireet johtuvat toimitilan sisäilmaongelmasta. Alaikäisen puolesta ilmoituksen tekee hänen huoltajansa. Oireileva henkilö hakeutuu tarvittaessa lääkäriin. Jos oireilu lääkärin mielestä viittaa sisäilmaongelmaan, pyytää henkilö tästä lausunnon ja toimittaa sen kiinteistön yhteyshenkilölle. Toimitilan yhteyshenkilö laatii ilmoituksen sisäilmaongelmaepäilystä lomakkeelle ja toimittaa sen Kaupungintalon kirjaamoon. Kirjaamo kirjaa ilmoituksen lausuntoineen ja lähettää sen suunnitteluarkkitehdille ja tiedoksi myös terveydensuojeluviranomaiselle. Tarvittaessa kiinteistön yhteyshenkilö järjestää oireilevan henkilön toisiin tiloihin, jos oireilu on voimakasta ja lääkärin lausunnossa näin on edellytetty. Jos henkilön oireilu ei lääkärin mielestä viittaa sisäilmaongelmaan, päättyy tilanteen käsittely mahdollisena kiinteistön sisäilmaongelmana eikä jatkotoimenpiteitä tarvita.

Lomakkeet

Ilmoitus kiinteistön sisäilmaongelmaepäilystä

Henkilö voi tehdä ilmoituksen sisäilmaongelmaepäilystä yhdessä kaupungin kiinteistön yhteyshenkilön/yksikön esimiehen kanssa tällä lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake