Kiinteistön sisäilmaongelmaepäilystä ilmoittaminen

Kun Iisalmen kaupungin kiinteistön käyttäjänä havaitset kiinteistössä näkyvän vaurion, poikkeavan hajun tms. epäkohdan ja haluat ilmoittaa tästä eteenpäin, ole yhteydessä kiinteistön yhteyshenkilöön.

Kouluissa yhteyshenkilönä toimii koulun rehtori/johtaja, päiväkodeissa päiväkodin johtaja ja muissa kiinteistöissä erikseen nimetty yhteyshenkilö, jonka yhteystiedot ovat esillä kiinteistön ilmoitustaululla.

Iisalmen kaupungin rakennusten sisäilmaongelmien käsittelyprosessi etenee epäilystä ilmoittamisesta vaiheittain seuraavasti

1. Sisäilmaongelman epäilyvaihe

2. Tarkastus- ja alkuselvitysvaihe

3. Jatkoselvitysvaihe

4. Korjausvaihe

5. Seurantavaihe

Tarkempi kuvaus eri vaiheissa tehtävistä toimenpiteistä löytyy hyväksytystä toimintamalliohjeesta.

Lomakkeet

Ilmoitus kiinteistön sisäilmaongelmaepäilystä

Henkilö voi tehdä ilmoituksen sisäilmaongelmaepäilystä yhdessä kaupungin kiinteistön yhteyshenkilön/yksikön esimiehen kanssa tällä lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake