Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen

Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain paljonko rahaa rakentamiseen ja peruskorjaukseen on käytettävissä. Tämän pohjalta laaditaan tehtäville töille työohjelma, jonka hyväksyy tekninen lautakunta. Kuluvan vuoden työohjelman mukaiset rakentamis- ja peruskorjauskohteet julkaistaan kevättalvella verkossa ja lehdessä kaavoituskatsauksen yhteydessä. Käynnissä olevat kunnallistekniikan työmaat löydät kohdasta Ajankohtaiset rakennushankkeet.

Ennen rakentamista tai peruskorjausta kaupungilla laaditaan katusuunnitelma, joka asetetaan yleisesti nähtäville 2 viikon ajaksi. Suunnitelmasta käy ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Katusuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksen periaatteella. Vuorovaikutus tarkoittaa, että osallinen, joita ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnittelu saattaa vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelmassa käsitellään varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen suunnitelmien valmisteluvaiheessa.

Valmistelun luonnosvaiheesta ilmoitetaan kiinteistöjen omistajille/haltijoille kirjeitse. Luonnoksen nähtävillä olosta julkaistaan ilmoitus Iisalmen Sanomissa sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Ennen teknisen lautakunnan hyväksymistä suunnitelmaehdotukset pidetään nähtävillä 14 päivän ajan Teknisen toimialan suunnitteluyksikössä (kaupungintalo 1. kerros) os. Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI sekä internet sivulla www.iisalmi.fi. Tänä aikana osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä suunnitelmaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungintalon kirjaamoon. Nähtävillä olosta kuulutetaan Iisalmen Sanomissa sekä virallisella ilmoitustaululla.

Käynnissä olevat ajankohtaiset rakentamishankkeet löydät kaupungin verkkosivuilta ajankohtaiset osiosta.

Linkit

Ajankohtaiset rakennushankkeet

Tältä sivulta löydät Iisalmen kaupungin käynnissä olevat ajankohtaiset rakennushankkeet.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Liittyvät palvelut

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja tilapäiset liikennejärjestelyt

Katso tiedot

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Rakennuksen paikan merkitseminen luvan mukaiselle paikalle ja sijainnin tarkistaminen.

Katso tiedot

Metsästysluvat kaupungin omistamalle alueelle

Iisalmen kaupunki myy pienriistan metsästyslupia omistamalleen Katajamäen alueelle.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Nähtävillä olevat suunnitelmat
Yhteystiedot

Korhonen Jorma

työpäällikkö
Pohjolankatu 14
040 830 2611
jorma.korhonen@iisalmi.fi

Korhonen Pasi

suunnitteluinsinööri
Pohjolankatu 14
040 830 2767
pasi.korhonen@iisalmi.fi

Könttä Jyrki

kaupungininsinööri
Pohjolankatu 14
040 588 9022
jyrki.kontta@iisalmi.fi

Honkanen Laura

kuntatekniikan valmistelija
Pohjolankatu 14
040 674 1669
laura.honkanen@iisalmi.fi

Rytkönen Antti

vihertyönjohtaja
Teollisuuskatu 2
040 588 9032
antti.rytkonen@iisalmi.fi

Korolainen Hans

rakennusmestari
Pohjolankatu 14
040 658 6601
hans.korolainen@iisalmi.fi