Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen

Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain määrärahan rakentamisen ja peruskorjauksen käyttöön. Tämän pohjalta laaditaan työohjelma, jonka tekninen lautakunta hyväksyy. Kuluvan vuoden työohjelman mukaiset rakentamis- ja peruskorjauskohteet julkaistaan kevättalvella kaupungin internet sivulla ja kaavoituskatsauksessa. Käynnissä olevat kunnallistekniikan työmaat löydät internet sivujen kohdasta Ajankohtaiset rakennushankkeet.

Ennen rakentamista tai peruskorjausta kaupungilla laaditaan katusuunnitelma, joka asetetaan yleisesti nähtäville 2 viikon ajaksi. Suunnitelmasta käy ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Katusuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksen periaatteella.

Vuorovaikutus tarkoittaa, että kaikille osallisille, kuten alueen maanomistajat ja ne tahot, joiden asumiseen tai toimintaan suunnittelu saattaa vaikuttaa, varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen suunnitelmien valmisteluvaiheessa.

Valmistelun luonnosvaiheesta ilmoitetaan kiinteistöjen omistajille/haltijoille kirjeitse. Luonnoksen nähtävillä olosta julkaistaan ilmoitus Iisalmen Sanomissa sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Ennen teknisen lautakunnan hyväksymistä suunnitelmaehdotukset pidetään nähtävillä 14 päivän ajan Teknisen toimialan suunnitteluyksikössä (kaupungintalo 1. kerros) os. Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI sekä internet sivulla www.iisalmi.fi. Tänä aikana osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä suunnitelmaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungintalon kirjaamoon. Nähtävillä olosta kuulutetaan Iisalmen Sanomissa sekä virallisella ilmoitustaululla.

Käynnissä olevat ajankohtaiset rakentamishankkeet löydät kaupungin verkkosivuilta ajankohtaiset osiosta.

Verkkoasiointi

Iisalmen kaupungin palautekanava

Palaute voi olla kysymys, kiitos, moite, idea tai muu palaute. Palautekanavan kautta voit myös liittää palautteeseesi karttasijainnin ja/tai kuvan.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Ajankohtaiset rakennushankkeet

Tältä sivulta löydät Iisalmen kaupungin käynnissä olevat ajankohtaiset rakennushankkeet.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Iisalmen kaupungin ilmoitustaulu

Iisalmen kaupungin ilmoitustaululta löydät viralliset ilmoitukset, viranhaltijapäätökset, esityslistat ja pöytäkirjat.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot
Yhteystiedot

Könttä Jyrki

kaupungininsinööri
Pohjolankatu 14
040 588 9022
jyrki.kontta@iisalmi.fi

Korhonen Pasi

suunnitteluinsinööri
Pohjolankatu 14
040 830 2767
pasi.korhonen@iisalmi.fi

Honkanen Laura

kuntatekniikan valmistelija
Pohjolankatu 14
040 674 1669
laura.honkanen@iisalmi.fi

Korhonen Jorma

työpäällikkö
Pohjolankatu 14
040 830 2611
jorma.korhonen@iisalmi.fi

Korolainen Hans

rakennusmestari
Pohjolankatu 14
040 658 6601
hans.korolainen@iisalmi.fi