Rantalan pappilan asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella täydennysrakentamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Rantalan pappilan ympäristöön.  Asemakaavamuutoksella selvitetään myös mahdollisuus maakunnallisesti arvokkaan pappilarakennuksen suojelemiseen.

Kaavoitus on käynnistynyt Ylä-Savon seurakuntayhtymän hakemuksesta. Voimassa olevassa kaavassa korttelialue on varattu kirkkojen ja seurakunnallisten rakennusten rakentamiseen. Ylä-Savon seurakuntayhtymä esittää kaavaa muutettavaksi siten, että alueelle sallittaisiin asuinrakentaminen. Alueella on rakennuskielto.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  (OAS) pidettiin nähtävillä 21.5. – 15.6.2018. Alustavia luonnosvaihtoehtoja kaavoitustyön pohjaksi esiteltiin 10.12.2018.

Kaavaluonnosvaihtoehtojen esittelytilaisuus pidettiin 9.5.2019 Kirkonsalmen koululla. Kaavaluonnosvaihtoehdot sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 23.4.-24.5.2019. Kaavaluonnoksista saadun palautteen pohjalta laadittiin kaavaehdotus. 

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 9.12.2019 – 17.1.2020. Ehdotuksen esittelytilaisuus pidettiin 8.1.2020 Kirkonsalmen koululla. Kaavaehdotutuksesta saadut lausunnot ja muistutukset käsiteltiin. Kaavakartalle tehdyt muutokset eivät edellyttäneet kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.2.2020 maankäyttösopimuksen Ylä-Savon seurakuntayhtymän kanssa liittyen Rantalan pappilan alueeseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 8.6.2020 § 35. Jätetyn valituksen vuoksi päätös ei ole lainvoimainen. Itä-Suomen hallinto-oikeuden käsittelyaika kaava-asioissa on noin yksi vuosi. Alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto.

 

Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

 

Kuva 014.jpg

Rantalan pappila