Asemakaavan muutos Peltomäen alueella

Peltomäen ympäristöyrityspuiston osalta on ilmennyt asemakaavan muutostarpeita Kierrätyskadun ympäristössä. Asemakaavan muutoksella selvitetään muun muassa mahdollisuus Kierrätyskadun keskellä olevan viheralueen muuttamisesta tonttialueeksi ja Kierrätyskadun päätteenä olevan, varastointikäyttöön osoitetun tontin 140-12-6-1 käyttötarkoituksen laajentamista muun alueen tapaan myös teollisuuskäyttöön.

Aloitusvaihe

Kaavoitus käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 1.–19.3.2021.

Luonnosvaihe 

Tekninen lautakunta päätti 20.4.2021 § 89 asettaa kaavamuutosluonnoksen nähtäville.

Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 3.-19.5.2021. Koronaviruksen vuoksi emme järjestäneet kaavaluonnoksen esittelytilaisuutta, mutta kaavoittajan laatimalla videolla esiteltiin pääkohdat kaavaluonnoksesta.

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksesta saatu palaute käsiteltiin ja sen perusteella ei tehty muutoksia kaavakartalle. Tekninen lautakunta päätti 16.6.2021 § 121 asettaa kaavamuutoksen ehdotuksena nähtäville.

Järjestimme kaavaehdotuksen esittelytilaisuuden 28.6.2021 klo 17.00 Iisalmen kulttuurikeskuksen Karl Collan -salissa. Lue muistio.

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 28.6.–27.7.2021. Asemakaavaehdotukseen ei tullut palautteen perusteella muutoksia. 

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 27.9.2021 § 103. Alueella on voimassa rakennuskielto (MRL 53 §) kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Voimaantulo

Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

   Kaava-alueen sijoittuminen Peltomäen ympäristöyrityspuiston alueella.