Asemakaavan muutos Peltomäen alueella

Peltomäen ympäristöyrityspuiston osalta on ilmennyt asemakaavan muutostarpeita Kierrätyskadun ympäristössä. Asemakaavan muutoksella selvitetään muun muassa mahdollisuus Kierrätyskadun keskellä olevan viheralueen muuttamisesta tonttialueeksi ja Kierrätyskadun päätteenä olevan, varastointikäyttöön osoitetun tontin 140-12-6-1 käyttötarkoituksen laajentamista muun alueen tapaan myös teollisuuskäyttöön.

Aloitusvaihe

Kaavoitus käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 1.–19.3.2021.

Luonnosvaihe 

Tekninen lautakunta päätti 20.4.2021 § 89 asettaa kaavamuutosluonnoksen nähtäville.

Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 3.-19.5.2021. Koronaviruksen vuoksi emme järjestäneet kaavaluonnoksen esittelytilaisuutta, mutta kaavoittajan laatimalla videolla esitellään pääkohdat kaavaluonnoksesta.

Jos video ei näy laitteellasi, voit katsoa sen myös suoraan YouTubesta. Voit tutustua esitykseen myös pdf-muodossa.

Ehdotusvaihe (meneillään)

Kaavaluonnoksesta saatu palaute käsiteltiin ja sen perusteella ei tehty muutoksia kaavakartalle. Tekninen lautakunta päätti 16.6.2021 § 121 asettaa kaavamuutoksen ehdotuksena nähtäville.

Järjestimme kaavaehdotuksen esittelytilaisuuden 28.6.2021 klo 17.00 Iisalmen kulttuurikeskuksen Karl Collan -salissa. Lue muistio.

Asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 28.6.–27.7.2021 klo 8.00–15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1. krs) sekä tällä sivulla. Muistutukset on jätettävä nähtävilläoloaikana kirjallisena kaupungintalon kirjaamoon, osoitteeseen PL 10, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi. 

Hyväksyminen

Voimaantulo

Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

   Kaava-alueen sijoittuminen Peltomäen ympäristöyrityspuiston alueella.