Asemakaavan muutos Peltomäen alueella

Peltomäen ympäristöyrityspuiston osalta on ilmennyt asemakaavan muutostarpeita Kierrätyskadun ympäristössä. Asemakaavan muutoksella selvitetään muun muassa mahdollisuus Kierrätyskadun keskellä olevan viheralueen muuttamisesta tonttialueeksi ja Kierrätyskadun päätteenä olevan, varastointikäyttöön osoitetun tontin 140-12-6-1 käyttötarkoituksen laajentamista muun alueen tapaan myös teollisuuskäyttöön.

 

Aloitusvaihe (meneillään)

Kaavoitus käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 1.–19.3.2021 klo 8.00–15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1.krs) sekä tällä sivulla. 

Kannanotot OAS:sta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kaupungintalon kirjaamoon, osoitteeseen PL 10, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi.

 

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen

Voimaantulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi 

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

   Kaava-alueen sijoittuminen Peltomäen ympäristöyrityspuiston alueella.