Asemakaavan muutos Peltomäen alueella

Peltomäen ympäristöyrityspuiston osalta on ilmennyt asemakaavan muutostarpeita Kierrätyskadun ympäristössä. Asemakaavan muutoksella selvitetään muun muassa mahdollisuus Kierrätyskadun keskellä olevan viheralueen muuttamisesta tonttialueeksi ja Kierrätyskadun päätteenä olevan, varastointikäyttöön osoitetun tontin 140-12-6-1 käyttötarkoituksen laajentamista muun alueen tapaan myös teollisuuskäyttöön.

Aloitusvaihe

Kaavoitus käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 1.–19.3.2021.

Luonnosvaihe (meneillään)

Tekninen lautakunta päätti 20.4.2021 § 89 asettaa kaavamuutosluonnoksen nähtäville.

Asemakaavan muutosluonnos pidetään nähtävillä 3.-19.5.2021 klo 8.00–15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1. krs) sekä tällä sivulla.

Kannanotot on jätettävä nähtävilläoloaikana kaupungintalon kirjaamoon, osoitteeseen PL 10, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi.

Koronaviruksen vuoksi emme järjestä kaavaluonnoksen esittelytilaisuutta, mutta kaavoittajan laatimalla videolla esitellään pääkohdat kaavaluonnoksesta.

Jos video ei näy laitteellasi, voit katsoa sen myös suoraan YouTubesta. Voit tutustua esitykseen myös pdf-muodossa.

Ota yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää kaavaluonnoksesta tai haluat sopia tapaamisen.

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen

Voimaantulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi 

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

   Kaava-alueen sijoittuminen Peltomäen ympäristöyrityspuiston alueella.