Asemakaavan muutos Linkinniemen alueella

Osa Linkinniemen ranta-alueista on osoitettu Iisalmen keskustaseudun osayleiskaavassa omarantaisen kehittämisen kohdealueina, jossa rantaan rajoittuvia puistoalueita voidaan kehittää tonttiin kuuluvina viheralueina. Asemakaavamuutos laaditaan maanomistajien aloitteesta.

Aloitusvaihe (meneillään)

Kaavoitus käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 7.6. - 2.7.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 15.6.2021 Lippuniemen seurakuntakodilla. Lue muistio.

Alustavia kaavaluonnosvaihtoehtoja esiteltiin 22.9.2021 Lippuniemen seurakuntakodilla. Luonnosvaihtoehdot esitellään 29.9.2021 tekniselle lautakunnalle, joka päättää niiden nähtäville asettamisesta.

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen

Voimaantulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

Kaavamuutosalueen rajaus.

Viistoilmakuvassa kaava-alue.