Asemakaavan muutos Linkinniemen alueella

Osa Linkinniemen ranta-alueista on osoitettu Iisalmen keskustaseudun osayleiskaavassa omarantaisen kehittämisen kohdealueina, jossa rantaan rajoittuvia puistoalueita voidaan kehittää tonttiin kuuluvina viheralueina. Asemakaavamuutos laaditaan maanomistajien aloitteesta.

Aloitusvaihe (meneillään)

Kaavoitus käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 7.6. - 2.7.2021 klo 8.00–15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1. krs) sekä tällä sivulla. Kannanotot OAS:sta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kaupungintalon kirjaamoon, osoitteeseen PL 10, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely- ja keskustelutilaisuus järjestetään tiistaina 15.6.2021 klo 17.00 Lippuniemen seurakuntakodin yläsalissa, osoitteessa Kiviahonkatu 18. Tervetuloa!

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen

Voimaantulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

Kaavamuutosalueen rajaus.

Viistoilmakuvassa kaava-alue.