Asemakaavan muutos Linkinniemen alueella

Osa Linkinniemen ranta-alueista on osoitettu Iisalmen keskustaseudun osayleiskaavassa omarantaisen kehittämisen kohdealueina, jossa rantaan rajoittuvia puistoalueita voidaan kehittää tonttiin kuuluvina viheralueina. Asemakaavamuutos laaditaan maanomistajien aloitteesta.

Aloitusvaihe

Kaavoitus käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 7.6. - 2.7.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 15.6.2021 Lippuniemen seurakuntakodilla. 

Alustavia kaavaluonnosvaihtoehtoja esiteltiin 22.9.2021 Lippuniemen seurakuntakodilla.

Luonnosvaihe (meneillään)

Asemakaavan muutosluonnokset pidetään nähtävillä 11.10.–12.11.2021 klo 8.00–15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1. krs) sekä tällä internet-sivuilla. Kannanotot on jätettävä nähtävilläoloaikana kaupungintalon kirjaamoon, osoitteeseen PL 10, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi.

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen

Voimaantulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heidi Kyllönen, kaavavalmistelija
heidi.kyllonen@iisalmi.fi

Kaavamuutosalueen rajaus.

Viistoilmakuvassa kaava-alue.