Koljonvirrantien varsi 2

Asemakaava muutosalue sijoittuu Koljonvirrantien ympäristöön. Kirkonsalmen koulun nykyiselle tontille ei tehtyjen päätösten mukaisesti rakenneta uutta koulua. Alue on varattu voimassa olevassa kaavassa koulukäyttöön,  joten alueen käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii asemakaavan muuttamista.  Alueen tulevasta käyttötarkoituksista selvitetään ainakin liiketonttikäyttöä ja asumisen vaihtoehtoja sekä mahdollisuus rakentaa ajoneuvoliittymä Koljonvirrantieltä tälle korttelialueelle. Kirkonsalmen vanhin, Iisalmen maalaiskunnan aikana rakennettu koulurakennus (ns. kivikoulu), on maakunnallisesti arvokas rakennus. Rakennus on tavoitteena suojella kaavassa ja osoittaa sille sellainen tontti sekä sellaisia käyttötarkoituksia, että säilyminen olisi mahdollista.

Liikekorttelin 230 osalta on saapunut kaavamuutoshakemus, jossa tavoitteeksi esitetään saada huoltoyhteys tontille Koljonvirrantien puolelta, saada rakennusoikeus nostettua vastaamaan läheisten liiketonttien tonttitehokkuutta ja mahdollistaa täydennysrakentaminen Koljonvirrantien varteen.

Kaava-alueeseen otetaan tarpeen mukaan myös katualuetta Pohjolankadun suuntaan.

 

Aloitusvaihe

Teknisessä lautakunnassa (Tekla) 7.4.2020 §71 tiedotettiin kaavamuutoksen käynnistymisestä. OAS pidettiin nähtävillä 6.-20.4.2020.

 

Luonnosvaihe

Tekla hyväksyi asemakaavan muutosluonnokset 25.5.2020 §94. Kaavaluonnokset pidettiin nähtävillä 8.6.-3.7.2020. Kaavaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 10.6.2020 Kulttuurikeskuksella. Poikkeusoloista johtuen tilaisuus oli nähtävänä suorana internetissä. Tilaisuuteen pystyi lähettämään kysymyksiä sähköpostitse.

 Kaavaluonnosten keskustelu- ja esittelytilaisuus 10.6.2020 on nähtävänä  kaupungin YouTube -kanavalla: https://www.youtube.com/user/Iisalmenkaupunki

 

Avoin tontinluovutuskilpailu

Avoin tontinluovutuskilpailu käynnistyi 24.8. 2020. Hankemenettely päättyi 21.9.2020. Kilpailualue käsittää asemakaavaluonnosten mukaisen korttelin Kivikoulunkujan länsipuolella. Kirkonsalmen kivikoulu muodostettavine tontteineen ei kuulu kilpailualueeseen.

Päivitetty OAS pidettiin nähtävillä 14.-28.9.2020 (koskien  tontinluovutuskilpailun järjestämisestä).

 

Ehdotusvaihe (meneillään)

Tekla hyväksyi kaavaehdotuksen 8.12.2020 §201. Kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta 14.12.2020 §328 ja hyväksyi sen. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 28.12.2020-26.1.2021 klo 8.00-15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1.krs) sekä internet -sivuilla. Muistutukset on jätettävä nähtävilläoloaikana kirjallisena kaupungintalon kirjaamoon, osoitteeseen PL 10, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi.

Koronaviruksen vuoksi emme järjestä kaavaehdotuksen esittelytilaisuutta, mutta www.iisalmi.fi/ak378  -sivuilta voit katsoa ja kuunnella kaavoittajan laatiman esityksen, jossa kerrotaan pääkohdat kaavaehdotuksesta.

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää kaavaehdotuksesta tai haluat sopia tapaamisen.

 

AK_378_kaavaehdotuksen_esittely_ilman_aanta.pdf

Kaavoittajan esitys AK 378 kaavaehdotuksesta
Tutustu kaavahankkeeseen You Tubessa
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija
040 830 2644, maarit.vanhanen@iisalmi.fi