Koljonvirrantien varsi 2

prosessikuvaus_luonnosvaihe.jpg

Asemakaava muutosalue sijoittuu Koljonvirrantien ympäristöön. Kirkonsalmen koulun nykyiselle tontille ei tehtyjen päätösten mukaisesti rakenneta uutta koulua. Alue on varattu voimassa olevassa kaavassa koulukäyttöön,  joten alueen käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii asemakaavan muuttamista.  Alueen tulevasta käyttötarkoituksista selvitetään ainakin liiketonttikäyttöä ja asumisen vaihtoehtoja sekä mahdollisuus rakentaa ajoneuvoliittymä Koljonvirrantieltä tälle korttelialueelle. Kirkonsalmen vanhin, Iisalmen maalaiskunnan aikana rakennettu koulurakennus (ns. kivikoulu), on maakunnallisesti arvokas rakennus. Rakennus on tavoitteena suojella kaavassa ja osoittaa sille sellainen tontti sekä sellaisia käyttötarkoituksia, että säilyminen olisi mahdollista.

Liikekorttelin 230 osalta on saapunut kaavamuutoshakemus, jossa tavoitteeksi esitetään saada huoltoyhteys tontille Koljonvirrantien puolelta, saada rakennusoikeus nostettua vastaamaan läheisten liiketonttien tonttitehokkuutta ja mahdollistaa täydennysrakentaminen Koljonvirrantien varteen.

Kaava-alueeseen otetaan tarpeen mukaan myös katualuetta Pohjolankadun suuntaan.

 

OAS pidettiin nähtävillä 6.-20.4.2020 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1. krs) sekä internet -sivuilla.

Asemakaavan muutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Tekninen lautakunta käsitteli asemakaavan muutosluonnoksia 25.5.2020 §94  (kokouksen pöytäkirja).  Tekla hyväksyi kaavaluonnokset ja asetti ne nähtäville 8.6.-3.7.2020 väliseksi ajaksi.

Kaavaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin keskiviikkona 10.6.2020 Kulttuurikeskuksen Karl Collan -salissa, Kirkkopuistonkatu 9. Poikkeusoloista johtuen tilaisuus oli nähtävänä suorana internetissä osoitteessa  www.iisalmi.fi/live . Tilaisuuteen pystyi lähettämään kysymyksiä sähköpostitse osoitteeseen sari.niemi@iisalmi.fi .

Avoin tontinluovutuskilpailu käynnistyi 24.8. 2020. Hankemenettely päättyy 21.9.2020. Kilpailualue käsittää asemakaavaluonnosten mukaisen korttelin Kivikoulunkujan länsipuolella. Kirkonsalmen kivikoulu muodostettavine tontteineen ei kuulu kilpailualueeseen. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, koskien  tontinluovutuskilpailun järjestämisestä, pidettiin nähtävillä 14.-28.9.2020.

 

AK 378 k kaavaluonnosten keskustelu- ja esittelytilaisuus on nähtävänä Iisalmen kaupungin YouTube -kanavalla:

https://www.youtube.com/user/Iisalmenkaupunki

 

Ota kantaa -sivut käytössä:

Kyseisestä kaavamuutosta voi kommentoida  otakantaa -sivustolla eri kaavavaiheissa (luonnosvaiheen kommentointi on päättynyt). Kysymyksiin pyritään vastaamaan seuraavan työpäivän aikana.

Tutustu kaavahankkeeseen You Tubessa
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija
040 830 2644, maarit.vanhanen@iisalmi.fi