Kankaan vanhan kunnantalon ympäristön asemakaavan muutos

Kankaan entisen kunnantalon ympäristöön on käynnistetty asemakaavan muutoksen laatiminen. Asemakaavan muutoksen sisältö noudattelee voimassa olevaa yleiskaavaa, jossa alue on osoitettu kehitettäväksi asuntoalueeksi.  Kaavamuutos aloitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esiteltiin 28.3.2019 järjestetyssä tilaisuudessa, jossa myös haettiin näkemyksiä, millaiseen asumiseen aluetta tulisi kehittää.

Asemakaavan muutosluonnokset pidettiin nähtävillä 2.3.–3.4.2020. Kaavoittaja esittelee kaavamuutosluonnosten keskeisen sisällön videoesityksillä (katsottavissa alta).

Kaavaluonnoksista saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Kaavasta järjestetään esittely- ja vuorovaikutustilaisuus, kun yleisötilaisuuksien pitäminen on taas mahdollista.  Suunnittelua koskevista yleisötilaisuuksista nähtävilläoloajoista kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla sekä Iisalmen Sanomissa sekä mahdollisuuksien mukaan kirjeillä osallisille.

Katso kaavaluonnosvaihtoehtojen esittelyvideo YouTubessa
Kaavaluonnosvaihtoehtojen esittelyvideot (vaihtoehtoiset tiedostomuodot)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

AK_376_viistokuva_pohjoiseen2.jpg

s18.jpg

havainne.jpg