Kankaan vanhan kunnantalon ympäristön asemakaavan muutos

Kankaan entisen kunnantalon ympäristöön on käynnistetty asemakaavan muutoksen laatiminen. Asemakaavan muutoksen sisältö noudattelee voimassa olevaa yleiskaavaa, jossa alue on osoitettu kehitettäväksi asuntoalueeksi.  Kaavamuutos aloitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esiteltiin 28.3.2019 järjestetyssä tilaisuudessa, jossa myös haettiin näkemyksiä, millaiseen asumiseen aluetta tulisi kehittää.

Asemakaavan muutosluonnokset pidettiin nähtävillä 2.3.–3.4.2020. Nähtävilläoloaikana pidettäväksi aiottu kaavatilaisuus jouduttiin perumaan. Kaavaluonnosten esittely- ja vuorovaikutustilaisuus järjestettiin 1.9.2020. Tilaisuudessa mm. käytiin läpi keväällä saatua palautetta luonnoksiin sekä kuultiin osallistujia. 

Katso 1.9.2020 järjestetyn tilaisuuden tallenne.

Kaavoittaja esittelee luonnosvaihtoehdot
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

AK_376_viistokuva_pohjoiseen2.jpg

s18.jpg

havainne.jpg