Kankaan vanhan kunnantalon ympäristön asemakaavan muutos

Kankaan entisen kunnantalon ympäristöön on käynnistetty asemakaavan muutoksen laatiminen. Asemakaavan muutoksen sisältö noudattelee voimassa olevaa yleiskaavaa, jossa alue on osoitettu kehitettäväksi asuntoalueeksi.  Kaavamuutos aloitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisella.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 11.3.–5.4.2019 ja  se esiteltiin 28.3.2019 järjestetyssä tilaisuudessa, jossa myös haettiin näkemyksiä, millaiseen asumiseen aluetta tulisi kehittää.

Luonnosvaihe

Kaavaluonnoksia laadittiin kaksi vaihtoehtoa. Ne käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 19.11.2019 § 164. Tekninen lautakunta palautti kaavaluonnokset uudelleen valmisteltavaksi siten, että tutkitaan korkeamman rakentamisen mahdollisuutta alueella.

Kaavaluonnosvaihtoehtoja tarkastettiin. Tekninen lautakunta hyväksyi luonnosvaihtoehdot 18.2.2020 § 30 ja päätti  asettaa ne nähtäville.

Asemakaavan muutosluonnokset pidettiin nähtävillä 2.3.–3.4.2020. Nähtävilläoloaikana pidettäväksi aiottu kaavatilaisuus jouduttiin perumaan. Kaavaluonnosten esittely- ja vuorovaikutustilaisuus järjestettiin 1.9.2020. Tilaisuudessa mm. käytiin läpi keväällä saatua palautetta luonnoksiin sekä kuultiin osallistujia. 

Ehdotusvaihe (meneillään)

Kaavaluonnosvaihtoehtojen pohjalta on laadittu kaavaehdotus, jonka kaupunginhallitus päätti 14.12.2020 § 329 asettaa nähtäville.

Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 28.12.2020–26.1.2021 klo 8.00–15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1. krs) sekä tällä internet-sivuilla. Muistutukset on jätettävä nähtävilläoloaikana kirjallisena kaupungintalon kirjaamoon, osoitteeseen PL 10, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi.

Koronaviruksen vuoksi emme järjestä kaavaehdotuksen esittelytilaisuutta. Ota yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää kaavaehdotuksesta tai haluat sopia tapaamisen.

Hyväksyminen

Voimaantulo

Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

Kaavoittaja esittelee kaavaehdotuksen

Mikäli esittelyvideo ei avaudu koko näytön tilassa, kokeile uudelleen tästä.

Voit  tutustua esitykseen myös pdf-muodossa.  Avaa esitys, pdf.

Viistokuva kaavamuutosalueesta.

Kaavoittajan piirroskuva alueen ominaisuuksista.

Havainnekuva kaavaluonnosvaiheessa..jpg