Haukiniemi-keskusta -alueen asemakaavan muutos
Haukiniemen alueella on useita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuskohteita. Asemakaavan muutos on tarpeellinen etenkin alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämisen osalta. Nykyiset asemakaavat ovat tältä osin vanhentuneita ja alue on rakennuskiellossa. Yleiskaava ohjaa tutkimaan alueen kerrostalojen korottamismahdollisuuksia ja maanpäällisten kellarikerrosten ottamista asuinkäyttöön. Muitakin täydennysrakentamisvaihtoehtoja tutkitaan asemakaavatyön yhteydessä. Lisäksi alueella on muitakin maankäytönsuunnittelua vaativia kohteita, kuten Pursiseuran huvila puistoalueella.

Kaavatyö käynnistyi osallistumis-ja arviointisuunnitelman laatimisella. Kaava-alueella järjestettiin 19.9.2016  kävelykierros, johon kutsuttiin mukaan alueen asukkaat ja kiinteistöjen omistajat. 

Kaavaa laatimaan valittiin kesällä 2019 arkkitehtitoimisto Tengbom. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 2.–20.12.2019.  Yleisötilaisuudessa 3.12.2019 keskusteltiin mm. kaavamuutoksen lähtökohdista ja tavoitteista sekä esiteltiin alueelle laadittavaa kulttuuriympäristöselvitystä. Osallistujat pohtivat alueen arvoja ja kaavamuutoksen tavoitteita ryhmissä. Kaava-alueelle laadittu kulttuuriympäristöselvitys valmistui joulukuussa 2019.

Asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdot pidettiin nähtävillä 30.3.-30.4.2020. Nähtävilläoloaikana emme voineet rajoitusten vuoksi järjestää yleisötilaisuutta. Tilaisuus järjestettiin 22.9.2020 Kulttuurikeskuksella. Tilaisuuden muistio on luettavissa tältä sivulta viikon 39 aikana. Tilaisuudessa mm. esiteltiin luonnoksista saadut viranomaislausunnot ja kannanotot, jotka voit lukea tästä.

Kaavaehdotus on tavoitteena asettaa nähtäville myöhemmin syksyllä. Ilmoitamme tarkemmin kaavan etenemisestä Iisalmen kaupungin internetsivuilla sekä lehtikuulutuksella. Osallisille pyrimme ilmoittamaan myös kirjeillä.

Katso kaavaluonnosvaihtoehtojen esittelyvideo YouTubessa
Kaavaluonnosvaihtoehtojen esittelyvideo (vaihtoehtoinen tiedostomuoto)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoja

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

 Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

  P5120408_p.JPG

  P5120379_p.JPG

 P5120432_p.JPG

  P5120470_p.JPG