Asemakaavan muutos Eteläntien varressa

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (YSAO) on lakkauttanut koulutustoiminnan Ahertajankaarron / Eteläntien kiinteistössä, osoitteessa Ahertajankaarto 23 ja hakenut kaavamuutosta. Kaavamuutoksella selvitetään alueen tuleva käyttötarkoitus ja muut mahdolliset maankäytölliset tarpeet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan syksyllä 2020. Sen valmistumisesta osallisia ja naapureita tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan kirjeitse. Lisäksi asiasta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla www.iisalmi.fi sekä Iisalmen Sanomissa.

Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
p. 040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  

opaskartta_2010_ote3.jpg