Asemakaavan muutos Ahertajankaarron / Eteläntien varressa

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (YSAO) on lakkauttanut koulutustoiminnan Ahertajankaarron / Eteläntien kiinteistössä, osoitteessa Ahertajankaarto 23 ja hakenut kaavamuutosta. Kaavamuutoksella selvitetään alueen tuleva käyttötarkoitus ja muut mahdolliset maankäytölliset tarpeet.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 12.-30.10.2020.

Luonnosvaihe

Tekninen lautakunta päätti 9.11.2020 § 186 asettaa kaavaluonnoksen nähtäville.

Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 23.11.-4.12.2020. Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot käsitellään ja kaavaa edistetään kaavaehdotukseksi alkuvuodesta 2021.

 

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen

Voimaantulo


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi 

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

  

Kaava-alueen sijainti.